Hopp til innhold
Forside / / Utdeling av æresbevis
Støtt oss

Utdeling av æresbevis


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 20.01.2016 / Oppdatert: 11.03.2016


Dersom ditt lokallag har personer som har vist et brennende engasjement for NRFs arbeid og revmatikersaken, kan dere nå hedre han eller hun med en æresbevisning. Æresbevisningen skal deles ut på lokallagets årsmøte.

Har organisajonen noen ildsjeler som fortjener en ekstra påskjønnelse for sitt engasjement? Er det personer som har vært med i så mange år at de bør få æresevisning?

Pris for unikt engasjement

For å verdsette enkeltpersoner innsats for Norsk Revmatiekrforbund har vi både æresbevisninger ved lang og tro tjeneste og utmerkelse for verdifull innsats. Æresbevisningen finnes i gull, sølv og bronse.  Gull gis for 40 års innsats, sølv for 25 års innsats og bronse for 15 års innsats for revmatikersaken.

Utmerkelse for verdifull innsats kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesiell innsats for revmatikersaken i Norge. Denne er ikke knyttet opp til antall år, men til sak.

Send innstilling til fylkesstyret

Æresbevising og utmerkelser deles ut på organisasjonens årsmøter – og det er derfor tid for å innstille aktuelle personer til disse hedersprisene. Dersom dere vet om personer dere mener bør tildeles pris, må dere sende innstilling til fylkesstyret med begrunnelse for tildelingen. Når utmerkelsen er godkjent av fylkeslagsstyret, bestiller dere plakett gjennom NRFs nettbutikk.

Slik går dere frem

1) Fylkeslagsstyret innstiller for tildeling av æresbevisning eller utmerkelse etter forslag fra lokal- og eller fylkeslag. Det skal fremkomme hvilken utmerkelse det er snakk om.

2) Æresbevisningen og utmerkelse bekostes av det ledd som kommer med forslag til kandidat.

3) Styret i NRF kan også ta eget initiativ til tildeling. I slike tilfeller er det Norsk Revmatikerforbund nasjonalt som bekoster utmerkelsen.

4) Det skal alltid følge et brev med plaketten der kriteriene for tildeling er gitt. Brevet skal være undertegnet av fylkeslagsleder.

5) Når fylkeslagsstyret har godkjent utmerkelsen, sendes informasjon om dette på epost til NRF nasjonalt, på post@revmatiker.no.

6) Når utmerkelsen er godkjent av fylkeslagsstyret, bestiller forslagsstiller plakett gjennom NRFs nettbutikk. Forslagsstiller skriver inn navn på mottaker av utmerkelsen i eget felt i nettbutikken ved bestilling. Forslagsstiller får tilsendt ferdig innrammet plakett i posten. Følgebrevet legges ved plaketten ved tildeling.

7) Utmerkelsen deles ut på årsmøtet som forslagsstiller avholder.

8) NRF nasjonalt sørger for å synliggjøre mottakere av utmerkelsene i egnede kanaler. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvordan en eventuell synliggjøring skal skje.