Hopp til innhold
Forside / nyheter / Utlysning av forskningsmidler
Støtt oss

Utlysning av forskningsmidler


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 04.09.2017 / Oppdatert: 04.09.2017


Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond, Pahles legat og Stortuens legat vil i år, 2017 etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer.

Forskningsfondet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering. Det er også et ønske å stimulere til forskning på effekt av fysioterapi, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering.

I tillegg har Forskningsfondet mottatt arvemidler som skal øremerkes til forskning innen følgende områder:

  • Barn- og ungdomsrevmatisme
  • Lupus

Det gis ikke støtte til medikamentell behandling, informasjonstiltak eller reiser. Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap.

Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond.

Ønsker du å søke?

Søknadsskjema kan lastes ned her og kan også fås ved kontakt med NRF på tlf. 22 54 76 00. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.

Søknaden sendes til Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli,
0203 Oslo. E-post: post@revmatiker.no

FRIST 1. OKTOBER 2017.

Last ned annonse for utlysningen her:
Annonse_forskningsmidler_nrf