Hopp til innhold
Støtt oss

Vil du hjelpe?

26.01.2016

Fortsatt er det mye vi ikke vet om revmatiske sykdommer, men forskning gir verdifull kunnskap og nye behandlingsmetoder. Dette er bare mulig fordi du støtter arbeidet. Takk!

Dobbel risiko, men få vet det

Personer med revmatiske sykdommer har dobbelt så høy risiko for hjerte- og karsykdommer som resten av befolkningen. Hvorfor det er slik, vet vi ikke nok om. Sannsynligvis skyldes det betennelsene som konstant herjer i kroppen.

Det vi uansett vet, er det er viktig å forebygge hjerte- og karsykdom – og at det er viktig å spre den kunnskapen vi har slik at folk kjenner til risikoen.

Visste du at personer med revmatiske sykdommer har dobbelt så høy risiko som andre for å få hjerte- og karsykdommer?

Bildetekst: Skal vi forstå sykdommen, må vi forske.

Forebyggingen er ikke god nok

I dag får ikke personer med revmatiske sykdommer et like godt tilbud som andre pasientgrupper med høy risiko for hjerte- og karsykdom – for eksempel diabetespasienter. Det opptar hjertespesialist Anne Grete Semb, som jobber på den forebyggende hjerte- og revmaklinikken på Diakonhjemmet sykehus. Det er den første klinikken av sitt slag i verden!

Målet er klart – å forebygge hjertesykdom og bidra til at personer med revmatiske sykdommer får et bedre tilbud.

Revmatisme kommer sjelden alene

En syk kropp har høyere risiko for å bli rammet av nye sykdommer enn en frisk kropp. Ett eksempel er nettopp den økte risikoen for hjerte- og karsykdom. I tillegg kommer alle bivirkningene av medisiner, og den psykiske påkjenningen ved å være kronisk syk.

Den ekstra byrden

En ting er leddgikten, men hva med den kroniske utmattelsen som ofte følger med revmatiske sykdommer? Eller mage- og tarmproblemene som kommer av de smertestillende medisinene? Hva med hårtapet på grunn av medisiner eller økt risiko for hjerte- og karsykdom?

Norsk revmatikerforbund tar det på alvor!

Men vi trenger mer kunnskap, og forskningen kan gi oss livsviktige svar. Vi har ingen tid å miste. Vil du hjelpe på veien?

Veldig Enkelt!

Sms Revmatiker til 2210 og gi 225 kroner!

Eller bli fast giver