Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Støtt oss
Støtt oss

Støtt oss

Vi jobber for at alle med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger.

Din støtte gir oss muligheten til å arbeide målrettet og langsiktig slik at alle med muskel- og skjelettplager kan leve gode liv, uavhengig av sine helseutfordringer.

Vil du bli vår StøtteVenn?

Ønsker du å gi et fast månedlig bidrag? Som StøtteVenn er du en av våre viktigste bidragsytere.

Bli StøtteVenn her!

 • Trygg som giver

  Nedenfor har vi samlet viktig informasjon for deg som giver. Dine opplysninger blir konfidensielt behandlet hos oss. Vi setter utrolig stor pris på våre givere, som er uvurderlige bidragsytere i vårt viktige arbeid.

  Du bestemmer

  Du bestemmer om, når og hvordan du vil støtte oss:

  • Hvor mange ganger i året du ønsker å motta giveraksjoner.
  • Hvor mye du ønsker å gi i våre giveraksjoner. Ofte forslår vi et beløp på giroen, men dette kan du selv stryke og endre til det beløpet du ønsker å gi.
  • Om du vil gi en gave anonymt.

  Vi kan skreddersy slik at du kan gi ditt bidrag på den måten du selv ønsker. Kontakt vårt sentralbord på 22 54 76 00 dersom du har spørsmål. Vi tilbyr råd og veiledning.

  Skattefradrag

  Skattefradrag

  Fra og med 2019 er skattefradraget forhøyet til 50 000 kroner. Minimumsbeløp for å oppnå skattefradrag er 500 kroner.  

  Vi garanterer at du får skattefradrag så fremt vi har ditt fødselsnummer registrert hos oss. Vi rapporterer inn til skattemyndighetene gaver som er gitt over 500 kroner. Ønsker du å få skattefradrag for dine pengegaver, må vi ha dine personopplysninger, inkludert personnummer. Send oss en epost på giver@revmatiker.no eller ring oss på 22 54 76 00 for å registrere din informasjon. Anonyme gaver gir ikke skattefradrag

  Bestemt formål

  Ønsker du å støtte et bestemt formål hos Revmatikerforbundet, er det fullt mulig.

  Eventuelt kan du øremerke innbetalingen med det formålet du ønsker pengene skal gå til.

  Reservasjoner

  Det er mulig å reservere seg mot henvendelser fra oss, dette gjør du ved å kontakte oss via telefon, e-post eller brev.

  Vi oppdaterer vårt medlemsregister jevnlig mot Reservasjonsregisteret. Har du reservert deg i dette registeret, vil vi ikke ta kontakt med deg såfremt du ikke har støttet oss de tre siste årene. Dette er i tråd med Norges Innsamlingsråds bransjenorm som er utarbeidet ut i fra Personopplysningsloven og Markedsføringsloven.

  Når du støtter en veldedig organisasjon, anses det i lovens øyne som et aktivt kundeforhold. Så lenge dette forholdet er aktivt betyr det at du selv må avslutte forholdet. Det er mange som har reservert seg mot ulike typer reklame, men som allikevel ønsker å ha et forhold til Revmatikerforbundet. Har du støttet oss i løpet av de tre siste årene, men likevel ikke ønsker å motta henvendelser, tar du direkte kontakt med oss for å reservere deg.

  Lover og regler

  Revmatikerforbundet forplikter seg til å enhver tid følge de lover og regler som til enhver tid gjelder for innsamlingsbransjen. Vi følger bransjenormen som er utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Forbrukerombudet. Den bygger på en tolkning av Markedsføringsloven og Personopplysningsloven og er en viktig norm for organisasjonene som driver med innsamling.

  Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med sentralbordet på telefon: 22 54 76 00

 • NRFs forskningsfond

  NRFs forskningsfond

  NRFs forskningsfond har som formål å yte økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Alt forskningsarbeid som støttes blir ledet av kvalifiserte forskere.

  Ønsker du å støtte forskningsfondet? Da kan du betale inn til Forskningsfondets egen konto: 7035 05 26704

  Fondet, som er en egen juridisk person, og har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på fem medlemmer, som skal ha følgende sammensetning: En representant utpekt av Norsk revmatologisk forening. Tre representanter utpekt av Norsk Revmatikerforbund, hvorav den ene skal være representert i Styret.

  • Alle utpekes med en funksjonstid på én landsmøteperiode, med mulighet til gjenvalg. Samtlige utpekes med personlige varamenn.
  • Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet har Fondsstyrets leder dobbeltstemme.
  • Norsk Revmatikerforbunds generalsekretær er Fondets sekretær.
  • Kunngjøring om tildeling av fondsmidler skjer hvert år gjennom annonser i fagtidsskrifter. Søknadsfristen fastsettes av Fondsstyret. Søknad sende Norsk Revmatikerforbund på fastsatt skjema.
  • Fondsstyret vurderer de innkomne søknader og foretar fordeling av disponible midler.
  • Fondsstyret skal ved utløpet av hvert arbeidsår avgi regnskap og årsberetning, som skal forelegges Norsk Revmatikerforbunds styre.
  • Regnskapet skal revideres og oversendes Brønnøysundregistrene innen 1. august.
  • Fondsstyret skal ha rett til å offentliggjøre en popularisert utgave av forskningsresultatene i samarbeid med forfatter.
  • Hvis Fondet blir oppløst, skal midlene, etter samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gå til forskning som angår revmatiske sykdommer.
 • NRFs barnefond

  Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.

 • Holmens stiftelse

  Holmens stiftelse er en ny stiftelse som gir økonomisk støtte til medlemmer i NRF, for eksempel til egenandeler ved behandlingsreise til Spania eller til behandling av fysioterapi eller lignede. Støtten gis til medlemmer med svak økonomi etter personlig søknad.

  Ønsker du å støtte Holmens stiftelse kan du gjøre det på konto: 1506 22 48448.

 • Minnegaver

  Sorgen er stor når en i familien eller en nær venn går bort. Midt i sorgen og savnet kan det være fint å vite at man kan gjøre noe med varig verdi.

  En minnegave er et godt alternativ til blomster. I stedet for blomster, kan et medmenneske æres med en pengegave til et verdig formål. Denne minnegaven kan spre glede og takknemlighet i lang tid. Hvert eneste bidrag til Norsk Revmatikerforbund brukes til å bedre tilbudene til landets revmatikere.

  Minnegaver kan gis på to måter:

  1. Gaven kan overrekkes direkte under gravferden. Man legger pengegaven i en konvolutt sammen med en kondolansehilsen. Kirken/kapellet eller begravelsesbyrået samler inn gavene og overrekker dem til de pårørende.
  2. Minnegaver kan innbetales direkte til Norsk Revmatikerforbund. Husk å få med navn på hvilken gravferd det gjelder og hvem.

  Giverkonto: 7056 05 14636

 • Testamentarisk gave

  En testamentarisk gave til revmatikersaken vil være et viktig bidrag til et bedre liv for mennesker med revmatiske sykdommer.

  Norsk Revmatikerforbund har arbeidet med revmatikersaken i over 60 år. Organisasjonen er medlemsbasert og medlemsdrevet av mennesker som selv er rammet av en revmatisk sykdom, deres pårørende og andre støttespillere til revmatikersaken.

  Norsk Revmatikerforbund arbeider for at mennesker med revmatisme skal få et bedre liv. Vi kjemper for et godt behandlingstilbud i det offentlige. Vi arbeider for å fremme forskning på revmatiske sykdommer og deler årlig ut midler til forskning på revmatiske sykdommer.

  Klare regler for arv

  Arveloven har klare regler for hvordan arven skal fordeles når noen går bort. Ved å skrive testament, kan du bestemme mye selv. Har du verken ektefelle eller barn, kan du fritt testamentere alt det du eier og dermed selv bestemme hvem som skal ha alt du etterlater deg. Hvis du har barn, sørger arveloven for at de får 2/3 av arven. Den resterende tredjedel kan du velge om du vil testamentere bort til andre. Du kan også velge å tilgodese en organisasjon eller et godt formål med et bestemt  beløp.

  Skal bevitnes

  Man kan skrive testamentet selv, men for at det skal være gyldig, må det bevitnes (underskrives) av to myndige personer som skal være til stede samtidig med testator. Vitnene skal ikke tilgodeses eller ha noen forbindelse til de som skal tilgodeses i et testament. Det er kun ett originaltestament som skal signeres.

  Fritatt fra arveavgift

  En testamentarisk gave til Norsk Revmatikerforbund er fritatt fra arveavgift.

  Det gode testament

  Sammen med 32 organisasjoner er NRF med i Fundraising Norge sin årlige kampanje «Det gode testament». Hensikten er å normalisere det å snakke om å skrive testament. På nettsidene detgodetestament.no finner du svar på mange spørsmål som ofte stilles i forbindelse med fordeling av arv. Siden gir deg også mulighet til å skrive ditt eget testament og, hvis du ønsker, tilgodese NRF.

   

  Dersom du trenger mer informasjon og om et testament og regler i forbindelse med arv og skifte, kan du ta kontakt med Norsk Revmatikerforbund på post@revmatiker.no 

Fant du det du lette etter?

You already voted!