Hopp til innhold
Forside / NRFs varslingstjeneste
Støtt oss

NRFs varslingstjeneste

Velkommen til Norsk Revmatikerforbunds varslingstjeneste

Varslingstjenesten gjør det mulig for ansatte og tillitsvalgte å varsle om kjennskap til eller mistanke om kritikkverdige forhold knyttet til Norsk Revmatikerforbund.

Eksempler på slike forhold kan være økonomiske misligheter, korrupsjon, mobbing, maktmisbruk eller trakassering.

Å sende inn et varsel er uten risiko for negative konsekvenser for varsleren.

I Norsk Revmatikerforbunds varslingsrutiner for ansatte og i Norsk Revmatikerforbunds varslingsrutiner for tillitsvalgte kan du lese mer om hva du kan varsle om, hvordan varsler blir behandlet og hvilke rettigheter du har som varsler. Vi viser også til Arbeidstilsynets beskrivelse av varslingshåndtering.

Varsling gjennom denne tjenesten vil gå til generalsekretær og HR-sjef i Norsk Revmatikerforbund. Varsler som omhandler tillitsvalgte vil bli videresendt for behandling av representanter i forbundsstyret.  Varselet
  Beskriv så nøyaktig som mulig de forholdene du ønsker å varsle om. Varselet bør inneholde informasjon om: hvem, hva, hvor, når og hvordan. Du trenger ikke å ha "bevis" for det du varsler om, men du bør beskrive hvorfor du mener forholdene er kritikkverdige. Oppgi gjerne navn på eventuelle personer som kan belyse forholdene nærmere, og legg eventuelt ved dokumentasjon. I beskrivelsen bør du skille mellom hva du vet og hva du tror.


  Personvernerklæring

  1. Generelt om bakgrunnen for denne personvernerklæringen
  Ved å benytte denne varslingstjenesten gir du oss tilgang til enkelte opplysninger som vil kunne knyttes til deg som person, og til den del av organisasjonen du eventuelt representerer.

  Denne personvernerklæringen innebærer et samtykke til vår behandling av disse opplysningene.

  Vi er opptatt av å sikre at dine personopplysninger og øvrig informasjon du gir oss tilgang til, blir behandlet i samsvar med alle krav og retningslinjer som gjelder for håndtering av personopplysninger. Du kan være trygg på at opplysningene blir forsvarlig håndtert av oss.

  2. Hvilke opplysninger innhentes og hvem får tilgang?
  Vi vil lagre og behandle de opplysningene som fremgår av skjemaet du fyller ut ved bruk av denne tjenesten. Skjemaet inneholder både personopplysninger og annen informasjon. Personopplysningene som lagres og behandles er (hvis oppgitt):

   1. Fullt navn
   2. Telefonnummer
   3. E-postadresse

  For øvrig vil skjemaet også inneholde enkelte spørsmål som ikke nødvendigvis er å anse som personopplysninger, men som vil bli behandlet på samme måte som øvrige opplysninger som du gir oss tilgang til.

  Dersom du velger å gi tilleggsopplysninger i meldingsfelt eller andre informasjonsfelt i denne tjenesten vil også disse opplysningene bli lagret og behandlet av oss. Det er kun personer som er involvert i behandlingen av varselet som får tilgang til de opplysningene du har oppgitt i denne tjenesten.