Hopp til innhold
Forside / nyheter / Advokatspalten
Støtt oss

Advokatspalten


Skrevet av: Marcus Bøckman Tollefsen / Publisert: 25.02.2021 / Oppdatert: 20.04.2021


VIKTIGHETEN AV Å SKRIVE TESTAMENT

Den 1. januar 2021 trådte ny arvelov i kraft. Denne inneholder en rekke bestemmelser om hva
som skjer med dine verdier ved dødsfall. Ønsker du en annen fordeling av dine verdier enn hva
loven legger opp til, må du sørge for at det foreligger et gyldig testament.

Pliktdelsarv

Etter loven er 2/3 av arvelaters formue pliktdelsarv. Pliktdelsarv skal tilfalle arvelaterens
livsarvinger. De resterende 1/3 som ikke utgjør pliktdelsarv, kalles ofte «den frie tredjedel».
Arvelater kan bestemme hva som skal skje med «den frie tredjedel» ved testament. Dette gjelder
selv om arvelater har barn.

Etter den nye loven er pliktdelsarven begrenset til 15 G per arvelinje (15 x folketrygdens
grunnbeløp). Det vil si at dersom arvelater har to barn (to arvelinjer), kan arven begrenses til 2 x
kr 1 520 265 i testament, totalt kr 3 040 530. Resterende formue som arvelater etterlater utover
dette beløp, råder testator fritt over.

Rett til en bestemt gjenstand

Den nye arveloven bestemmer at en livsarving i testament kan få rett til en bestemt gjenstand,
selv om gjenstandens verdi overstiger den arven livsarvingen skal ha. Forutsetningen er at
arvingen betaler tilbake det overskytende til boet. Dette er særlig praktisk for familiehytter.

Del ut mens du lever

Husk at du står fritt til å dele ut mens du lever. Her gjelder ikke begrensningene for pliktdelsarv.
Sørg for notoritet rundt større gaver eller arveforskudd, ved å skrive gavebrev eller avtaler.

 

Advokatfullmektig Mari Braanaas
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma A/S