Hopp til innhold
Forside / nyheter / Advokatspalten: avslutning av arbeidsforhold ved sluttavtale
Støtt oss

Advokatspalten: avslutning av arbeidsforhold ved sluttavtale


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 28.08.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


En sluttavtale innebærer en minnelig og frivillig avslutning av et arbeidsforhold. Dette vil ofte være en hensiktsmessig løsning for å avslutte et arbeidsforhold som har utviklet seg til en fastlåst konflikt eller hvor virksomheten står ovenfor en nedbemannings- eller omstillingsprosess.

Alternativ til oppsigelse
En sluttavtale innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at arbeidsforholdet skal avsluttes. Dette betyr at ingen av partene meddeler en ensidig oppsigelse.

Det kan være flere årsaker til at partene ønsker å inngå en sluttavtale. Eksempelvis kan det være aktuelt der hvor bedriften står ovenfor en nedbemanningsprosess.

Krever ikke saklig grunn
En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det foreligger saklig grunn. Inngåelse av en sluttavtale krever imidlertid ikke saklig grunn. Ofte vil dette riktignok foreligge, men å si opp en arbeidstaker utløser en rekke rettigheter for arbeidstakeren som kan føre til en langvarig og kostbar prosess.  Med en sluttavtale vil partene avslutte prosessen der og da.

Sluttavtalens innhold
Utforming av sluttavtalen varierer både med tanke på hvilke ytelser som er inkludert og omfanget av disse. Hovedpunktene vil imidlertid være lønn, etterlønn og arbeidsfritak.

En nokså vanlig avtale er at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt umiddelbart, men likevel mottar lønn i det som ville vært oppsigelsestiden ved oppsigelse. Deretter ytes en etterlønn som tilsvarer et bestemt antall månedslønner.

 

Advokat André Adolfsen, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS