Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årshjul for Kurs og Kompetanse arrangert av Akershus Fylkeslag
Støtt oss

Årshjul for Kurs og Kompetanse arrangert av Akershus Fylkeslag


Skrevet av: Akershus / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 07.03.2017

Postet i: Akershus /


Årshjul for Kurs og Kompetanse arrangert av Akershus Fylkeslag

                                                                                                               For lokallag

 

MÅNED DATO AKTIVITET MÅLGRUPPE. ANSVARLIG (evnt. medvirkende)
JANUAR   Opplæring og i gangsettelse av nytt brukerkontor ved Martina Hansen Hospital (MHH) Likepersoner. Opplæringen vil ha fokus på likepersonsamtalen, råd og tips om hvordan gjøre hverdagen hyggeligere for pasientene. Det vil i dette kurset legges vekt på hvordan informere om mulighetene man har innenfor helsevesenet og brukerorganisasjonene. Sissel Nyheim
JANUAR        
         
         
         
FEBRUAR   Kurs i hvordan skrive Handlingsplan for lokallagene. Gjennomgang av Lokallagenes handlingsplan for Likepersonsarbeidet 2017 Styret i lokallagene  
    Kurs i hvordan skrive Handlingsplan for lokallagene. Gjennomgang av Lokallagenes handlingsplan for Likepersonsarbeidet 2017 Styret i lokallagene  
    Kurs; Opplæring og i varetakelse av brukerkontor ved AHUS Opplæring av nye Likepersoner til betjeninga av brukerkontoret, samt påfylling til nåværende likepersoner.  
         
MARS   Kurs i hvordan skrive Handlingsplan for lokallagene. Gjennomgang av Lokallagenes handlingsplan for Likepersonsarbeidet 2017 Styret i lokallagene  
    Kurs / opplæring; I varetakelse av brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten Brukerrepresentanter. Opplæringen vil ha fokus på råd og tips på hvordan gjøre en best mulig jobb som brukerrepresentant.  
    Kurs i brukermedvirkning Nye representanter i råd og utvalg, Dette kurset er beregnet for nye representanter som ønsker å bli skolert til å utføre jobben på en best mulig måte.  
    Mediyoga     (8 ukers kurs) Medlemmer i lokallag. Mediyoga er en terapautisk form for yoga, hvor formålet er å skape balanse i kropp og sinn. AFL ønsker å være nytenkende og gi tilbud om alternative treningsformer.

 

 
APRIL   Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn Personer med minoritetsbakgrunn. AFL ønsker å rekruttere og inkludere personer med flerkulturell bakgrunn.  
APRIL   Organisajonskurs Nye tillitspersoner, og oppdatering hos eksisterende tilitsvalgte.  
APRIL   Interessepolitisk arbeid og media- kurs. Styret i lokallagene. AFL ønsker å tilby deltakerne trening i hvordan jobbe ”inn” mot politikere i sin kommune. Hva er en god sak, og hvordan selge den til lokalavisen.  
MAI   Motivasjonsseminar for ordinære og aktivitetsbaserte Likepersoner Alle likepersoner, ordinære og aktivitetsbaserte. Kurset skal ha fokus på hvordan motivere og glede.  
MAI   Revmatikertrimmen Medlemmer i lokallag. En organisert trimdag med fokus på folkehelse og forebygging  
JUNI        
JUNI        
JUNI        
JUNI        
JULI        
AUGUST        
AUGUST        
SEPTEMBER   Mediyoga   (8 ukers kurs) Medlemmer i lokallag. Mediyoga er en terapautisk form for yoga, hvor formålet er å skape balanse i kropp og sinn. AFL ønsker å være nytenkende og gi tilbud om alternative treningsformer.

 

 
SEPTEMBER   Påfyllingskurs for instruktører i sal. Instruktører. Dette kurset har som mål å gi faglig påfyll, med fokus på hvilke aktivitet som er bra for personer med ulik diagnose. Vi vil legge til rette for et tilpasset tilbud til minoritetsgrupper fordelt etter behov.  
SEPTEMBER   Påfyllingskurs for instruktører i basseng. Påfyllingskurs for aktive Likepersoner. Påfyllings- og inspirasjonskurs.  
    Livredningskurs Medlemmer i lokallag og deres pårørende, samt barna og unge.  
SEPTEMBER   Instruktørkurs for nye i basseng. Nye instruktører i basseng.  
    Livredningskurs Medlemmer i lokallag og deres pårørende, samt barna og unge.  
    Påfyllingskurs for aktive likepersoner i basseng og sal Påfyllingskurs for aktive likepersoner. Faglig påfyll, med mål om å stimulere og inspirere,  
OKTOBER   Motivasjonsseminar med bruk av Mindfulness Likeperson. Målet med seminaret er å konkrete teknikker for hvordan man etablerer positivt tankemønster for å løse hverdagen som revmatiker, gjennom Mindfulness.  
OKTOBER        
OKTOBER        
OKTOBER   Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn Personer med minoritetsbakgrunn. AFL ønsker å rekruttere og inkludere personer med flerkulturell bakgrunn.  
OKTOBER   Påfyllingskurs for aktive likepersoner i basseng og sal Påfyllingskurs for aktive Likepersoner. Påfyllings- og inspirasjonskurs.  
NOVEMBER   Kurs for Diagnosegrupper AFL ønsker å tilby kurs for diagnosegrupper  
NOVEMBER   Kurs i brukermedvirkning rettet mot mennesker med minoritetsbakgrunn AFL ønsker å tilby kurs til brukerrepresentanter som skal tilrettelegge for mennesker med minoritetsbakgrunn.  
NOV/DES Mer info kommer Samling for Reuma-Sol kontakter på Reuma-Sol Etablerte Reuma-Sol kontakter Reuma-Sol; medvirkende er Helsereiser, Gunvor Sørli
DESEMBER