Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte 2024
Støtt oss

Årsmøte 2024


Skrevet av: Østre Toten / Publisert: 27.02.2024 / Oppdatert: 16.01.2024

Postet i: Østre Toten Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Årsmøte avholdes tirsdag 27. februar kl. 19.00 på Østre Toten Frivilligsentral.

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag av styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøte
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan
 10. Budsjett
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer og 2 vara
 12. Valg av revisorer
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet. Valgte delegater sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført.
 14. Valg av delegater med vara til landsmøtet (i landsmøte-år)
 15. Valg av valgkomite

Innkomne forslag må være styret i hende innen 13/2-20. Sendes til: Østre Toten Revmatikerforening, Slettavegen 271, 2850 Lena eller på mail: ostretoten.op@revmatiker.org

Årsmøtedokumenter vil bli sendt ut på mail senest en uke før årsmøtet.

Kaffeservering.

Velkommen!