Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte Akershus Fylkeslag
Støtt oss

Årsmøte Akershus Fylkeslag


Skrevet av: Akershus / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 27.02.2017

Postet i: Akershus /


 

Til lokalforeningene og diagnosegruppene

Innkalling til årsmøte

 

Etter §8 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, Akershus Fylkeslag.

 

Dato:                    Lørdag 11. mars 2017

Sted:                     Frivillighetens hus, Solheimsveien 62B, Lørenskog. 3. etasje

Tid:                        Registrering fra kl. 10:00. Åpning kl 10:30

Det blir enkel servering

AGENDA:

 

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag.
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

 

 

 

Representasjon for foreninger/lag og BURG

 

Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.

101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.

401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater

1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater

 

 

 

 

 

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2015: http://www.revmatiker.no/om-nrf/for-tillitsvalgte/styringsdokumenter

 

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes fylkeslaget på ab@revmatiker.no senest 4 uker før årsmøtet, det vil si frist 11.02.2017.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. Valgkomiteen består av styremedlem i lokallaget; Aurskog Høland, Asker og Bærum.

 

 

 

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet, det vil si 25.02.2016

 

Med hilsen

Grethe S. Berntsen                                                                                                                                Ann Kristin Bakke

Fylkesleder                                                                                                                                              Fylkessekretær