Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte BURG Oppland
Støtt oss

Årsmøte BURG Oppland


Skrevet av: Oppland / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 04.01.2018

Postet i: BURG Oppland / Aktivitet: Barn og Unge


Innkalling til årsmøte i BURG Oppland 2018. 

Styret i BURG Oppland innkaller til årsmøte søndag den 04.02.2017 kl 13:00 

Sted: Margr. Grundtvigs Vei 6, Lillehammer. 

Saksliste:

 1.        Godkjenning av innkalling.
 2.        Valg av dirigent
 3.        Valg av to – 2 referenter
 4.        Valg av to – 2 representanter til å underskrive protokollen

Representantene i pkt. 2-4 velges etter forslag fra fylkesstyret.

 1.        Godkjenning av saksliste
 2.        Styrets årsberetning
 3.        Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
 4.        Innkomne forslag
 5.        Handlingsplan for inneværende år
 6.        Budsjett for inneværende år
 7.        Valg av nytt styre
 8.        Eventuelt.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 21.01.2018.

BURG Oppland har forslag til nytt styre på plass.

Har du spørsmål vedrørende årsmøtet kan du sende oss en e-post eller kontakte leder på tlf. 48288950.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme på årsmøtet.

Etter årsmøtet spiser vi pizza på Peppes Pizza på Lillehammer.

 

Påmelding bes sendt pr. e-post til opplandburg@gmail.com innen 21.01.18. Si fra om du/dere ønsker å være med å spise pizza.

 

BURG Oppland dekker reiseutgifter til årsmøtet for de som måtte ønske det.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i BURG Oppland

 

Innkalling til årsmøte Burg Oppland 2018