Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte BURG Oppland
Støtt oss

Årsmøte BURG Oppland


Skrevet av: Oppland / Publisert: 03.02.2019 / Oppdatert: 02.01.2019

Postet i: BURG Oppland / Aktivitet: Organisasjon og ledelse


Styret i BURG Oppland innkaller til årsmøte søndag den 03.02.2019 kl. 13:00.
Sted: Margr. Grundtvigs Vei 6, Lillehammer.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent
3. Valg av to – 2 – referenter
4. Valg av to – 2 – representanter til å underskrive protokollen
5. Valg av to – 2 – representanter til tellekorps
a. Representantene i pkt. 2-5 velges etter forslag fra fylkesstyret.
6. Godkjenning av saksliste
7. Styrets årsberetning
8. Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
9. Innkomne forslag
10. Handlingsplan for inneværende år
11. Budsjett for inneværende år
12. Valg av nytt styre
13. Valgkomité etter innstilling fra styret
14. To revisorer eller en autorisert revisor

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20.01.2019.

BURG Oppland har forslag til nytt styre på plass.

Har du spørsmål vedrørende årsmøtet kan du sende oss en e-post eller kontakte leder på tlf. 48288950.

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme på årsmøtet.

Påmelding bes sendt pr. e-post til opplandburg@gmail.com innen 20.01.18.

BURG Oppland dekker reiseutgifter til årsmøtet for de som måtte ønske det.

Med vennlig hilsen

Styret i BURG Oppland v/Hans Bakke Leder

 

Styret i 2018 har bestått av:
Rolle:                                                                             Valgperiode:                Merknad:
Leder/Sekretær:          Hans Asmund Bakke         2018 – 2019                  På valg

Nestleder/Kasserer:    Erik Fredrikstad                 2018 – 2020                 Ikke på valg

Styremedlem:               Åse Marit Fredrikstad       2018 – 2020                 Ikke på valg

Styremedlem:               Vibeke Bakke                       2017 – 2019                  På valg

Styremedlem:               Erna Marie T. Bakke          2018 – 2020                 Ikke på valg

Styremedlem:               Rakel Lindviksmoen          2017 – 2019                  På valg

Styremedlem/

NRF representant       Jorun Wills-Hammer          2018 –                           Velges av NRF

Varamedlem                 Tom Lindviksmoen             2018 – 2019                  På valg