Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte Groruddalen RF
Støtt oss

Årsmøte Groruddalen RF


Skrevet av: Oslo / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 01.02.2017

Postet i: Groruddalen Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Styret ønsker velkommen til foreningens 23. ordinære årsmøte som holdes på Grorud Samfunnshus, Gårdsveien, 6 Nordtvedt. Alle med betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett.

Etter årsmøtet vil få et foredrag fra Anne Fikkan fra Groruddalen historielag. Hun skal snakke om isskjæring i Groruddalen.

Forslag til dagsorden

1 Valg av dirigent
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Valg av protokollfører
1.3 Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
1.4 Valg av tellekorps
2 Styrets årsberetning
3 Regnskap med revisjonsberetning
4 Innkomne forslag
5 Handlingsplan for virksomheten
6 Budsjettforslag
7 Valg

Innkomne forslag skal være styret i hende innen 11 .januar 2017