Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Akershus fylkeslag
Støtt oss

Årsmøte i Akershus fylkeslag


Skrevet av: Akershus / Publisert: 22.03.2023 / Oppdatert: 08.02.2023

Postet i: Akershus /


Innkalling til Årsmøte NRF Akershus fylkeslag.

 

Etter §8 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, NRF Akershus fylke .

 

Dato:    22. mars 2023

Sted:     Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten 

Tid:       1630-2100

 

Det vil bli servert wraps, frukt og kaffe.

 

 

AGENDA:

 

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsmelding.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
 8. Innkomne forslag.
 9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
 10. Handlingsplan og Års hjul for lagets virksomhet.
 11. Budsjettforslag.
 12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
 13. Valg av to revisorer eller en fagrevisor.
 14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.
 15. Valg av delegater til Landsmøte i henhold til §4 IV

 

 

 • Representasjon fra BURG
 • Representasjon fra Diagnosegruppene
 • Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.
 • 101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.
 • 401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater
 • 1001 betalende medlemmer og over: 6 delegat

 

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2021.

https://www.revmatiker.no/wp-content/uploads/2021/11/NRFs-Vedtekter_oppdatert-etter-LM-2021_med-mandater.pdf

 

Valgkomite 2023

 

 1. Nannestad medlem; Marit Ballovarre Bakken, varamedlem; Odd Blakkisrud
 2. Nes medlem; Tove Gaardsø
 3. Nittedal & Hakadal medlem; Wenche Herrmann          varamedlem; Karin Bergstrøm

 

 

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet.

 

 

 

Hjertelig velkommen

 

 

 

Med hilsen

Hild Fronth                                                                                                             Saeedeh Khalilian

Fylkesleder                                                                                                              Fylkessekretær