Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Burg Agder
Støtt oss

Årsmøte i Burg Agder


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 24.01.2018

Postet i: BURG Agder / Aktivitet: Barn og Unge


Burg Agder inviterer til Årsmøte, 17.02.2018, kl. 13.00. Bading på Aquarama etterpå.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av to – 2 – referenter
 4. Valg av to – 2 – representanter til å underskrive protokollen Representantene i pkt. 2-4 velges etter forslag fra fylkesstyret.
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for inneværende år
 10. Budsjett for inneværende år
 11. Valg av styre

Innkommende forslag må være i hende ved burg.ag@revmatiker.org innen 01.02.18

Medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter, men medlemmer under 15 år har også rett til å fremme sine synspunkter og til å ha innflytelse over arbeidet i organisasjonen. Foresatte representerer sine barn fram til fylte 15 år.

 

I forbindelse med årsmøte ville vi gjerne hatt en familieaktivitet på aquarama etter årsmøte, da det viser seg at dette er første lørdagen i vinterferien og mange vil reise på ferie velger vi å gi gavekort som kan brukes på aquarama til dem som deltar på årsmøte. Det er da valgfritt om dere benytter dette etter årsmøte eller ved en senere anledning.
Det vil bli lagt opp til aktiviteter for barn på lokalet under årsmøte.

 

Det vil bli enkel servering.

Bindende påmelding til burg.ag@revmatiker.org eller tlf 95960087 innen 11.02.18
Husk og melde fra om allergier og evt andre tilretteleggingsbehov.

 

Mvh

Styret i BURG Agder