Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Gausdal revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte i Gausdal revmatikerforening


Skrevet av: Oppland / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 15.01.2018

Postet i: Gausdal Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Gausdal revmatikerforening avholder årsmøte

onsdag 31. januar kl 19:00 på Linbakken

Saker som som ønskes tatt opp må sendes styret senest 17. januar.

E-post: gausdal.op@revmatiker.org

Årsmøtet i foreningen/laget skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av protokollførere.
4. Valg av tellekorps.
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
8. Innkomne forslag.
9. Handlingsplan for lagets virksomhet.
10. Budsjettforslag.
11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og
to varamedlemmer (i henhold til § 12 I).
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor.
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV.
14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV.
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte,
etter forslag fra styret.

Velkommen!