Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Lillehammer revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte i Lillehammer revmatikerforening


Skrevet av: Oppland / Publisert: 24.01.2019 / Oppdatert: 21.12.2018

Postet i: Lillehammer Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Lillehammer Revmatikerforening avholder sitt årsmøte torsdag 24. januar kl 18:00 på YK-Huset.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10.01 .19.

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent
3. Valg av protokollførere
4. Valg av tellekorps
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
8. Innkomne forslag
9. Handlingsplan for lagets virksomhet
10. Budsjettforslag
11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 13 I)
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret

Forslag på saker kan sendes til: lillehammer.op@revmatiker.org

Velkommen!