Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte I Malvik Revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte I Malvik Revmatikerforening


Skrevet av: Malvik / Publisert: 18.02.2019 / Oppdatert: 29.01.2019

Postet i: Malvik Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Innkalling til årsmøte i Malvik Revmatikerforening

18.02.2019 kl.18.00 ved kantina Vikhammer Vestre

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
 6. Styrets årsberetning.
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet. 8.Innkomne forslag.
 8. Handlingsplan for lagets virksomhet.
 9. Budsjettforslag.
 10. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 12 I).
 11. Valg av to revisorer eller fagrevisor.
 12. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV.
 13. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

 

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig en uke før møtet. Kan sendes pr. mail på forespørsel.

 

Alle som er på valg er forespurt.

 

Saker til årsmøtet sendes til:

trilb@online.noeller Toril Kjøsnes, Skansenvegen 8 7563 Malvik

innen 04.02.2019

Velkommen