Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Ski revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte i Ski revmatikerforening


Skrevet av: Ski revmatikerforening / Publisert: 14.02.2024 / Oppdatert: 19.01.2024

Postet i: Ski Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Innkalling til årsmøte i Ski Revmatikerforening 14. februar 2024

Etter §12 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Ski
Revmatikerforening lokalforening/lag.
Dato: 14. februar 2024
Sted: Svingen Kafé og Aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski
Tid: 19:00
AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører
4. Valg av to delegater til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap med revisjonsberetning
7. Innkomne forslag
8. Aktiviteter for neste år
9. Budsjett
10. Valg
• 1 Styreleder
• 2 Styremedlemmer
• 2 Varamedlemmer
• 2 Valgkomite
• 2 Revisorer
• Delegater til årsmøtet i Akershus fylkeslag
Forslag til kandidater sendes styret på e-post til skirevmatiker@gmail.com
innen 31. januar 2024.
Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes lokallaget på e-post
til skirevmatiker@gmail.com innen 31.januar 2024.
Hjertelig velkommen😊.
Med hilsen
Styret i Ski Revmatikerforening