Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Troms fylkeslag
Støtt oss

Årsmøte i Troms fylkeslag


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 27.12.2017

Postet i: Troms / Aktivitet: For tillitsvalgte


Velkommen til årsmøte i NRF Troms fylkeslag Lørdag 17. mars 2018 KL 13.00 - 17.00 på Bardu Hotell Årsmøtet i fylkeslaget avholdes i 2018 på Bardu Hotell. Vi starter kl 1200 med felles pizzalunsj før selve årsmøtet begynner kl 1300. Vi regner med å være ferdig med årsmøteforhandlingene ca kl 1700.

Forslag til saker
Forslag til saker som ønskes distribuert sammen med årsmøtepapirene og tas opp på årsmøtet sendes fylkeslaget på troms@revmatiker.no senest innen 17. februar 2018.

Forslag til kandidater til fylkesstyret og øvrige verv
Forslag på kandidater til fylkesstyret sendes valgkomiteen
v/leder Reidar Karlsen på epost reimaka@gmail.com
eller tlf 901 59 725 senest innen 1. februar 2018. De som er på valg er fylkesleder, studieleder, 1. vara og 2. vara.

Forslag på kandidater til valgkomiteen sendes til fylkesleder på epost leder.tr@revmatiker.org innen 1. februar 2018. Hele valgkomiteen er på valg, og velges for 1 år av gangen.

Saksliste og sakspapirer

Saksliste med sakspapirer, samt valgkomiteens innstilling, vil bli sendt ut elektronisk til delegater og lokallagene innen 3. mars 2018. Delegatene vil motta sakspapirene på den epostadresse de registrerer seg med under påmelding. Lokallagene vil få sakspapirene tilsendt på sine revmatiker.org- adresser. Sakspapirene vil også bli lagt ut på hjemmesidene og på facebook.

Delegater og observatører
Lokalforeningene i Troms og BURGs fylkesgruppe kan stille med delegater på årsmøtet. Tallene for kontigentrefusjon fra NRF benyttes som grunnlag for beregning av antall delegater hvert lag kan stille med på årsmøter i Troms fylkeslag.

På årsmøtet i 2018 gir dette følgende delegatfordeling:

2 delegater: Kvæfjord, Kåfjord, Målselv/Bardu, Nordreisa, Skånland, Bekhterevforeninga, BURG Troms
3 delegater: Finnsnes, Harstad
4 delegater: Tromsø

Fylkesdiagnosekontakter innkalles som observatører med tale- og forslagsrett. Fylkessekretæren innkalles med talerett. Det er anledning for lokalforeningene til å stille med observatører på fylkesårsmøtet.

Kostnader
Alle nødvendige årsmøteutgifter fordeles mellom foreninger/lag etter medlemstall. Kostnader knyttet til observatører dekkes av aktuell lokalforening eller gruppe. Kostnader knyttet til fylkessekretæren dekkes av fylkeslaget. Vi ser at buss kan bli lite hensiktsmessig å bruke for å komme seg til Bardu denne gangen, og vi oppfordrer derfor lagene om å praktisere samkjøring for å begrense kostnadene til kjøring.

Påmelding
All påmelding skjer elektronisk på følgende adresse:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Up1CNSfsqkWzpSB-Q710CJM3pE_AWEZHlVYcNSPo3HdUNE41SkhDOVQxUEswU05FWE1BNjhaSVg4WC4u

Spørsmål
Dersom du eller din forening har spørsmål om praktiske sider ved årsmøtet, reiseregninger, opphold, påmelding eller andre ting kan spørsmålene rettes til fylkessekretær Peter André Jensen på tlf 959 69 543 eller epost paj@revmatiker.no

Last ned:
innkalling årsmøte 2018 Troms Fylkeslag