Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Vestre Toten revmatikerforening
Støtt oss

Årsmøte i Vestre Toten revmatikerforening


Skrevet av: Oppland / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 10.01.2018

Postet i: Vestre Toten Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Vestre Toten revmatikerforening avholder årsmøte
tirsdag 13. februar kl 18:00 på Kløvertun.

Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av protokollførere.
4. Valg av tellekorps.
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
8. Innkomne forslag.
9. Handlingsplan for lagets virksomhet.
10. Budsjettforslag.
11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og
to varamedlemmer (i henhold til § 12 I).
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor.
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV.
14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV.
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte,
etter forslag fra styret.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 30. januar.

Velkommen!