Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte i Vestre Toten RF
Støtt oss

Årsmøte i Vestre Toten RF


Skrevet av: Oppland / Publisert: 12.02.2019 / Oppdatert: 08.01.2019

Postet i: Vestre Toten Revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag, Organisasjon og ledelse


Vestre Toten RF avholder sitt årsmøte den 12.02.19 kl 18:00.

Sted: Veltmanåvegen 4, 2830 Raufoss (nye lokaler).

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende senest innen 29.01.19.

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent
3. Valg av protokollførere
4. Valg av tellekorps
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
8. Innkomne forslag
9. Handlingsplan for lagets virksomhet
10. Budsjettforslag
11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 13 I)
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

Forslag til saker kan sendes til: vestretoten.op@revmatiker.org

Velkommen!