Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte Oslo fylkeslag
Støtt oss

Årsmøte Oslo fylkeslag


Skrevet av: Oslo / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 01.02.2017

Postet i: Oslo / Aktivitet: For tillitsvalgte


Dato: Torsdag 02. mars 2017 Sted: Hotell 33, Østre Aker vei 33, Oslo Tid: Registrering fra kl. 17:30. Åpning kl 18:00 Det blir enkel servering

AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av protokollførere.
4. Valg av tellekorps.
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
8. Innkomne forslag.
9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
10. Handlingsplan for lagets virksomhet.
11. Budsjettforslag.
12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer
samt 1. og 2.varamedlem (i henhold til § 9 I)
13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
14. Valg av delegater til landsmøtet i henhold til §4 IV
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for
neste årsmøte, etter forslag fra styret.
Representasjon for foreninger/lag og BURG
Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.
101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.
401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater
1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater
Oslo Nordvest: 4 delegater
Oslo Syd: 4 delegater
Groruddalen: 4 delegater
Bekhterev: 3 delegater
Sjøgrens: 3 delegater
Sklerodermi: 1 delegat
Delegater til landsmøtet: Fylkesleder + 3 delegater
For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til
vedtektene, godkjent på landsmøte 2015:
http://www.revmatiker.no/wp-content/uploads/2016/01/Vedtekter-2016-2018.pdf

Følgende regler og frister gjelder jmf. Vedtekter §8 II:

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes fylkesstyret på
jn@revmatiker.no senest 4 uker før årsmøtet, det vil si frist 02.02.2017.

Forslag til landsmøtedelgater sendes fylkesstyret, på jn@revmatiker.no, senest 4
uker før årsmøtet, det vil si frist 02.02.2017

Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. Valgkomiteen
består av:
Eva Lill Kamhaug, leder Oslo NV;
Send epost tlf. 482 34 053
Odd Mikkelsen, leder Bekhterevforeningen Oslo og Omegn
send epost tlf. 918 83 256
Gerd Jenny Aanerud, leder i Groruddalen Revmatikerforening.
send epost tlf. 908 57 151
Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet, det vil si 16.02.2017

Hjertelig velkommen