Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte Osterøy Revmatikarlag
Støtt oss

Årsmøte Osterøy Revmatikarlag


Skrevet av: osteroy.ho@revmatiker.org / Publisert: 27.02.2023 / Oppdatert: 16.01.2023

Postet i: Osterøy Revmatikarlag / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Til medlemmene i Osterøy Revmatikarlag

Innkalling til årsmøte
i Osterøy Revmatikarlag

Etter §12 i NRFs nyeste vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Osterøy Revmatikarlag.

Dato:         27.02.2023
Sted:         Næringssmia, Sparebankbygget i Lonevåg
Tid:           Kl. 18.00

Dette med forbehold om at det er mulig å holde fysisk årsmøte innenfor gjeldende restriksjoner.
Ved endring av tid, sted eller om fysiske møter ikke er tillatt, kommer vi tilbake med oppdatert informasjon.

AGENDA:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps (om nødvendig)
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets

bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I

 1. Valg av to revisorer eller fagrevisor, etter forslag fra styret.
 2. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV. Valgte delegater sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført
 3. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som oversendes fylkeslaget.
 4. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 12.februar 2023. Forslag kan sendes på e-post til osteroy.ho@revmatiker.org eller i «sneglepost» til:

Osterøy Revmatikarlag
v/leder Håvard J. Reigstad
Lonaneset 59
5282 Lonevåg

Sakspapirer og saksliste gjøres klart for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Ønsker du årsmøtepapirer før årsmøtet, ta kontakt med
styreleder Håvard J. Reigstad på TLF 41 93 37 50
eller på e-post til
osteroy.ho@revmatiker.org

Har du forslag til kandidater til styreverv, kan du kontakte valgkomitéen. 

Valgkomiteen består av:
Inge Johs. Reigstad, TLF 95 22 63 31
Gunn Teigen, TLF 99 26 95 79
Gunnar Njåstad, TLF 95 80 70 86

 

Hjertelig velkommen!

Med hilsen
Osterøy Revmatikarlag
V/leder Håvard J. Reigstad