Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Foredrag Moderne behandlingsstrategier ved leddgikt
Støtt oss

Foredrag Moderne behandlingsstrategier ved leddgikt


Skrevet av: Oslo / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 11.10.2017

Postet i: Groruddalen Revmatikerforening / Aktivitet: Åpent og for alle


Professor i revmatologi Espen Haavardsholm kommer og forteller om sin forskning
innen revmatologi med spesielt fokus på leddgikt. Espen er en ung lege som startet
ved Diakonhjemmet i 1996 som forskningsassistent. Han var ferdig lege i 2003 og
tok sin doktorgrad i 2008. Doktorgraden handlet om bruk av MR ved vurdering av
sykdomsaktivitet og prognose ved revmatoid artritt. Dette fikk han i 2009 H. M.
Kongens fortjenestemedalje i gull for.
Han ble professor for et år siden og har siden arbeidet i en 20 % bistilling ved
Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. I tillegg arbeider han for tiden
som overlege i 25 % stilling, og som forsker i 75 % stilling ved Diakonhjemmet
sykehus.
Den nyslåtte professoren har lenge vært opptatt av hvordan forskningsresultater
skal anvendes i klinisk praksis. Han leder tre større pågående studier under denne
fanen på Diakonhjemmet:
1: Bruk av ultralyd i oppfølging av pasienter med leddgikt (ARCTIC-studien)
2: Hvilken behandling er best ved nyoppdaget leddgikt? (NORD-STAR-studien)
3: Nedtrapping av biologiske og syntetiske legemidler (ARCTIC REWIND-studien)
Og enda har han tid til å komme til oss! ☺