Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / INNKALLING TIL ÅRSMØTE 26. FEBRUAR 2020
Støtt oss

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 26. FEBRUAR 2020


Skrevet av: oppegard.ak@revmatiker.org / Publisert: 01.02.2020 / Oppdatert: 01.02.2020

Postet i: Oppegård Revmatikerforening / Aktivitet: Åpent og for alle


I henhold til vedtekter for NRF § 11 innkalles med dette til årsmøte i Oppegård Revmatikerforening onsdag 26. februar 2020, kl. 18.30 på Tårnåsen Aktivitetssenter.

Faste årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen
 6. Styrets årsmelding for 2019
 7. Regnskap for Oppegård Revmatikerforening for 2019
 8. Årsrapport for Marions minnefond for 2019.
 9. Regnskap for Marions minnefond for 2019.
 10. Innkomne saker
 11. Budsjett for 2020
 12. Valg

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 6. februar.
Forslagene sendes leder på epost: bettbakk@online.no

 

 

Velkommen!

Styret