Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Innkalling til Årsmøte i Akershus Fylkeslag 12.mars 2019
Støtt oss

Innkalling til Årsmøte i Akershus Fylkeslag 12.mars 2019


Skrevet av: Akershus / Publisert: 11.03.2019 / Oppdatert: 11.12.2018

Postet i: Akershus / Aktivitet: For tillitsvalgte


Til lokalforeningene.

Innkalling til årsmøte
i Akershus Fylkeslag

Etter §8 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, Akershus Fylkeslag.

Dato: Tirsdag 12. mars 2019
Sted: Frivillighetens hus, Solheimsveien 62B, Lørenskog. 3. etasje
Tid: Registrering fra kl. 17:00. Åpning kl. 18.00
Det blir servering av gryterett før møtet begynner.

AGENDA:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av protokollførere.
4. Valg av tellekorps.
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet.
8. Innkomne forslag.
9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokallagene for påfølgende år.
10. Handlingsplan for lagets virksomhet.
11. Budsjettforslag.
12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 9 I)
13. Valg av to revisorer eller èn fagrevisor.
14. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret.

Representasjon fra BURG

Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater.
101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater.
401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater
1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater

For øvrige formaliteter rundt årsmøtet vises til vedtektene, godkjent på landsmøte 2017: http://www.revmatiker.no/om-nrf/for-tillitsvalgte/styringsdokumenter

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes fylkeslaget på ab@revmatiker.no senest 4 uker før årsmøtet, det vil si frist 26.02.2019.
Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. Valgkomiteen består av medlemmer i lokallaget; Nes, Nittedal & Hakadal og Oppegård.

Valgkomite 2019.
Nes: medlem Marit Tørmoen og Ragnhild Plankerud som vara
Nittedal og Hakadal: medlem Wenche Herrmann og Karin B Holm som vara
Oppegård: medlem Inger Skappelen Pettersen og Elisabeth Bakken som vara

Årsmøtepapirer vil bli kunngjort senest 2 uker før årsmøtet, det vil si 26.02.2019

Hjertelig velkommen

Med hilsen
Grethe S. Berntsen Ann Kristin Bakke
Fylkessleder Fylkessekretær