Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Kurs/samling for Brukerrepresentanter
Støtt oss

Kurs/samling for Brukerrepresentanter


Skrevet av: Trøndelag-Sør / Publisert: 02.02.2019 / Oppdatert: 19.11.2018

Postet i: Trøndelag Sør /


NRF Trøndelag Sør ved Lars Peder Hammerstad inviterer til videregående kurs/samling for Brukerrepresentanter 2.-3. februar 2019

Brukerrepresentantene våre har en viktig rolle i samfunnet vårt til å kunne påvirke beslutninger som tas om blant annet levekår, deltagelse i samfunnet arbeidsliv og brukernære helsetjenester i for eksempel kommuner og fylker.

NRF Trøndelag Sør ønsker med dette kurset/samlingen å gi våre brukerrepresentanter litt faglig påfyll, en mulighet til å oppdatere seg og å lage en arena for erfaringsutveksling.

Tid:                           Lørdag 2. – søndag 3. februar 2019
Sted:                         Scandic Nidelven i Trondheim
Kursleder:             Lars Peder Hammerstad, nestleder NRF Trøndelag Sør

 • Innhold:
  Forankring av NRFs brukerrepresentanter.
  Hvordan representere både NRF og andre grupper samtidig?
  Hvordan forstår vi brukermedvirkning? Begrepsforståelse og begrunnelse
  Brukerorganisasjonene som interessebærere.
  Hvor kommer sakene fra?
  Brukerrepresentantenes rolle, Brukerutvalgets rolle                                                                             Erfaringsutveksling

Målgrupper:        Brukerrepresentanter som har tatt grunnkurs for Brukerrepresentanter, etter                                         avtale med styret i lokalforeningen
Påmelding:           etter avtale med styret i deltakerens lokalforening, bruk vedlagte skjema
innen 2. januar 2019 til s-trlag@revmatiker.no

For mer informasjon og påmelding:

Informasjon og invitasjon videregående kurs – samling for brukerrepresentanter 2-3.2 2019

Påmeldingsskjema kurs. samling Brukerrepresentanter Trondheim februar 2019

VELKOMMEN! 

Vennlig hilsen Lars Peder Hammerstad, nestleder NRF Trøndelag Sør