Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Nasjonal tillitsvalgtkonferanse i NRF
Støtt oss

Nasjonal tillitsvalgtkonferanse i NRF


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 08.02.2017

Postet i: Nasjonalt / Aktivitet: For tillitsvalgte


Alle tillitsvalgte fra hele landet er invitert til vårens vakreste eventyr den 5. til 7. mai på Gardermoen. Velkommen til årets mest spennende NRF-konferanse!

Spennende program og inspirasjon til deg
NRF byr på aktuelle temaer, bredde og valgfrihet med ulike moduler etter interesse og behov. Du velger selv! Vi møtes for å utveksle erfaringer, skape felles gnist og inspirasjon. Og ikke minst lære av hverandre. Dette blir både gøy og lærerikt!

Program for både nye og erfarne tillitsvalgte
Konferansen vil gi deg nyttig kunnskap samt praktiske verktøy å ta med hjem til ditt lokallag, enten du er ny eller erfaren i NRF. Vi legger stor vekt på erfaringsutveksling og praktisk arbeid.

Vi har mange aktuelle temaer å by på. På fredag og på søndag er vi samlet i fellesskap, blant annet blir NRF status og utfordringer i fremtiden belyst. Stortingsvalget nærmer seg, så interessepolitikk vil selvsagt være et tema. Verving, aktive lag og medlemsutvikling er et satsingsområde i år, og er et av temaene på denne konferansen.

Valgfrie temaer lørdag
Du kan melde deg på to temaer du vil lære mer om på lørdagen. Her gjelder førstemann til mølla og du krysser av for ønskede temaer i påmeldingsskjemaet. Litt om de ulike temaer:

Før lunch lørdag: – Velg et av følgende temaer:
A Medlemsregisteret & medlemsarbeide
Vi gjennomgår mulighetene i det nye medlemsregisteret; innlogging, bakgrunn og å bruke systemet på en god måte. Systemet kan brukes til så mye mer enn å bare være medlemsregister, blant annet til aktivt medlems arbeide og god, målrettet kommunikasjon med medlemmer.
B Styrearbeidet, det «gode møtet» & finansieringsmuligheter
Hvordan skaper man et godt arbeidsmiljø i styret? Vi jobber med gruppedynamikk og samtaleteknikk. Lær om gode verktøy og rutiner for styrearbeidet. Penger er godt å ha, hvordan får vi mer?
C Innføring i kursplanlegging
Er du ny på å planlegge og gjennomføre kurs? Vi gjennomgår en strukturert måte å planlegge kurs på, og knytter det til dagens virkelighet. Du vil også lære noen grunnleggende pedagogiske prinsipper spesielt for planlegging av agenda, innhold og metode.
D Å utvikle prosjekt og skrive prosjektsøknader
Hva er et prosjekt og hvordan får man en idè? Hva kan søkes penger til? Hvordan realisere en god prosjektide?
ExtraStiftelsen: ExtraExpress, ExtraStiftelsen, Prosjektbiblioteket, ExtraWeb
Vi sitter i grupper og jobber med ideer sammen og drar nytte av hverandres kunnskap og erfaring
Etter lunch lørdag – Velg et av følgende temaer:
E Kommunikasjon og verving:

  • Få oppmerksomhet i media
  • Appeller til yngre medlemmer
  • Skriv som en Gud i riktige kommunikasjonskanaler
  • Kort om Facebook
F Roller i styrearbeidet: leder/nestleder, sekretær og kasserer
Er du usikker på rollen din, eller hva som er typisk ansvarsfordeling og oppgaver i styret? Vi lærer mer om styret som helhet, før vi arbeider i grupper og fordyper oss i de ulike rollene.
G Hvordan kan du motivere andre som tillitsvalgt i NRF
Vi mennesker motiveres på forskjellige måter. Lær mer om motivasjonsteknikker du kan bruke i ulike sammenhenger og til forskjellige mennesker. Kurset består av teoretisk innføring rundt motivasjon, knyttet til erfaringer i arbeidet som tillitsvalgt, og øvelse på å bruke ny kunnskap, blant annet gjennom gruppearbeid.
H Å lede- og rapportere prosjekter. Spesielt Extrastiftelsen-prosjekt
Du har fått prosjektmidler – hva nå? Hvordan lede et prosjekt? Rapportering – hva kreves?
Videreføring, spre erfaringer til andre, markedsføring
Vi har med en erfaren prosjektleder som har gjennomført et mellomstort prosjekt gjennom Extrastiftelsen som vil dele sine erfaringer.

Kursholderne er ansatte fra sentraladministrasjonen; fra kommunikasjonsavdelingen, interessepolitisk avdeling, organisasjonsutviklingsavdelingen og generalsekretær Tone Granaas.

Dato: Fredag 05.05.17 kl. 15.00. Registrering fra kl. 14.00. Avslutter søndag kl.14.00 med lunch fra 14.00-15.00.

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Kursavgift: Kr. 3.200,-  (inkluderer kurs, reise, opphold og kursmateriale)

Påmeldingsfrist: 17. mars 2017

Påmelding:
Fyll ut påmeldingsskjemaet på denne adressen:
https://goo.gl/forms/QCehWYdr38Bqyf643

Kontaktpersoner:
Anna Fryxelius, Rådgiver Organisasjon og Utvikling, telefon 92 41 63 61, epost  af@revmatiker.no
Gunvor Sørli, Rådgiver Organisasjon og Kompetanse, telefon 465 00 861, epost gs@revmatiker.no