Hopp til innhold
Støtt oss

Temamøte


Skrevet av: Sogn og Fjordane / Publisert: 01.01.1970 / Oppdatert: 07.02.2017

Postet i: Førde og omegn revmatikerforening / Aktivitet: For medlemmer lokallag


Einingsleiar for legesenter og rehabilitering i Førde Kommune, Knut Erik Folland, orienterer om fjerning av diagnoselista og nye regler for frikort 2

Kva ser forvaltninga i kommunen for seg om tilbod til kronikarar og fysioterapeut-situasjonen i Førde kommune i dag og framover (frå 2020 er 4 kommunar vorte til ein)?  Det er ynskjeleg frå einingsleiaren at forsamlinga kjem med synspunkt på ting dei meiner bør vere meir i fokus eller om det er manglar ang helse og omsorg og at de stiller spørsmål.  I dette temamøte vert det fokusert mykje på Førde kommune, men i samband med revidering av «Helse og Omsorgsplan 2015-16» kom det fram at 20-25% av pasientane som nytta seg av fysioterapeut i Førde kjem frå andre kommunar. Er stoda den same i dag? Styret ønsker at det også vert fortalt om positive opplevingar i høve til helse og omsorg, ikkje berre at det negative kjem fram

Kaffiøkt m/små-loddal (ta gjerne med ein liten gevinst)

Vanlige årsmøtesaker