Hopp til innhold
Forside / nyheter / Årets tildeling fra NRFs forskningsfond
Støtt oss

Årets tildeling fra NRFs forskningsfond


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 07.12.2016 / Oppdatert: 07.12.2016


Høsten er tid for utdeling av midler fra NRFs forskningsfond. I år delte vi ut totalt over 1,7 millioner kroner til åtte spennende forskningsprosjekter. Alle er viktige bidrag til forskning på revmatiske sykdommer.

Hver høst deler vi ut midler til prosjekter via vårt forskningsfond. Hensikten med fondet er å støtte prosjekter som blant annet bidrar til forskning på revmatiske sykdommer. I år har vi i tillegg til de vanlige midlene fra forskningsfondet, delt ut øremerkede midler til forskning på barne- og ungdomsrevmatisme og lupus.

Real rehabilitering

Et av prosjektene som fikk midler, var SINTEF med prosjektet Real rehabilitering del 2. Dette er en videreføring av et prosjekt NRF er involvert i der hensikten er å utvikle konkrete løsninger for å bedre tjenesten til personer med revmatisk sykdom. Gjennom erfaringsbasert kunnskap og tjenestenær utprøving skal prosjektet bidra til å løse sentrale utfordringer knyttet til å etablere helhetlige og koordinerte pasient/brukerforløp for personer med revmatiske sykdommer.

Testing av kondisjon hos leddgiktspasienter

Et annet prosjekt som har fått midler, er kartlegging av kondisjonen hos leddgiktspasienter. Hensikten er å utarbeide en formel som gjør at kondisjonen hos leddgiktspasienter kan beregnes uten gjennomføring av en fysisk test. Vurdering av kondisjonsnivået hos RA-pasienter ved bruk av vanlig testing, kan være vanskelig, tungvint og unøyaktig grunnet smerter og redusert bevegelighet. En formel kan bidra til bedre behandling og skreddersydd trening for denne pasientgruppen.

Om forskningsfondet

Forskningsfondet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering. Det er også et ønske å stimulere til forskning på effekt av fysioterapi, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering.

Hva ønsker vi mer av?

Utlysningsteksten er ny for hvert år. Men en ting er sikkert og det er at NRFs forskningsfond ønsker mer brukermedvirkning i prosjektene vi ønsker å gi støtte til. Brukermedvirkning i forskning er blitt en viktig del av nye forskningsprosjekter, og flere søkeinnstanser krever at det er med en bruker i prosjektet og at brukerperspektivet har en viktig rolle i forskningen. Som brukerorganisasjon synes NRF dette et viktig steg i riktig retning og ønsker også at brukerperspektivet skal være med i forskningsprosjektene vi ønsker å støtte gjennom våre fond.

Du kan også støtte

Ønsker du å støtte forskning på revmatiske sykdommer? Da kan du støtte NRF forskningsfond med en pengegave. Alle bidrag er like kjærkomne og er viktige for at vi skal kunne gi forskere enda mer støtte. Les mer her om hvordan du kan støtte NRFs forskningsfond og andre deler av vårt arbeid.