Hopp til innhold
Støtt oss

Utfordringer ved NRFs eiendom i Spania

Landsmøtet 2020 fattet vedtak om videre drift av Reuma-Sol. Grunnet driftsselskapets konkurs, og påfølgende karantene, var eneste mulighet den såkalte utleiemodellen. De senere år har eiendommen derfor, via eiendomsselskapet Reuma-Sol SL, vært utleid til kommersielle spanske aktører, som gjennom kontrakter skulle drifte stedet for å kunne gi et tilbud til norske revmatikere, samt det spanske markedet. Dessverre har ingen av de to selskapene man har leid ut til klart å drifte stedet på en tilfredsstillende måte.