Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Appen Smertevenn / Personvern og brukervilkår – Smertevenn
Støtt oss

Personvern og brukervilkår – Smertevenn


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 28.02.2019 / Oppdatert: 15.03.2024


BURG Norge tilbyr alle som aksepterer disse brukervilkårene appen Smertevenn. Før du starter å bruke denne appen ber vi deg som bruker om å lese brukervilkårene og personvernerklæringen for appen Smertevenn.

Brukervilkår

Introduksjon til appen Smertevenn:

BURG Norge tilbyr alle som aksepterer disse brukervilkårene appen Smertevenn.
Før du starter å bruke denne appen ber vi deg som bruker om å lese brukervilkårene og personvernerklæringen for appen Smertevenn. Dette er det viktigste at du er klar over:

• Det koster ikke noe å bruke Smertevenn.
• Smertevenn er en norskutviklet app eid av BURG Norge, og vi tar ditt personvern alvorlig. Vi bruker bare dine personopplysninger for å kunne levere deg de tjenestene Appen inneholder og for å lage statistikk.
• Du må være minst 16 år for å kunne godta vilkårene uten samtykke fra en foresatt. Kun foresatte (forelder eller annen myndig person med foreldreansvar) kan registrere og opprette personer under 16 år som bruker av Smertevenn.
• Smertevenn er en app hvor du som bruker kan registrere din egen smerte, du kan legge til ditt eget notat, du kan via en dagbokfunksjon se en logg over dine ulike smerteregistreringer
• For å bruke appen må du registrere deg med en gyldig e-postadresse for deg. Du velger selv ditt brukernavn og passord.
• Via innstillingene i appen kan du velge hvilke varsler du mottar via Appen og hvilke andre brukere du vil blokkere fra å kontakte deg. Du bestemmer selv hva slags personopplysninger om deg selv du vil dele med andre brukere av Smertevenn. Du kan bare dele dine personopplysninger via den sosiale delen av Appen med brukere du har valgt som din venn. Du kan også velge helsepersonell som din venn slik at du kan chatte med eller dele dine smerteregistreringer med slik person du har valgt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om å dele dine personopplysninger med slike personer ved å blokkere de som din venn.

1. Om appen Smertevenn

Smertevenn er en mobilapplikasjon (heretter «Smertevenn» eller «Appen») som eies og tilbys av BURG Norge (Barne og ungdoms-revmatikergruppe) med org.nr. 998 893 127 (heretter «BURG», «vi» eller «oss»). Smertevenn er tilgjengelig for nedlasting fra AppStore og Google Play. Appen er ikke administrert eller sponset av Apple Inc. eller Google Inc. som ikke har noe ansvar for å levere noe form for support eller andre tjenester ut over å la Appen være tilgjengelig for nedlasting så lenge Burg som rettighetshaver ønsker det.

Du må være minst 16 år for å kunne bruke Appen uten samtykke fra en av dine foresatte.
Smertevenn er en mobilapplikasjon som gir deg mulighet til å holde oversikt over dine smerter og plager. Du kan holde oversikt ved å registrere når du har vondt, hvor du har vondt og omfanget av smerten. I tillegg gis du mulighet til å kommentere den enkelte smertehendelse med en dagbokfunksjon. Denne informasjonen kan samles og oversendes til en e-postadresse som et pdf.-dokument, enten din egen e-postadresse eller noen andres e-postadresse som du har valgt.

Smertevenn er også en sosial app. Du kan legge til venner hvis du kan brukernavnet deres. Med venner kan du kommunisere gjennom Appens chat-funksjon. Andre brukere av Appen kan søke deg opp ved bruk av ditt brukernavn. Ved uønsket adferd kan brukeren rapporteres. Du vil motta pushvarsler når du får en ny melding i Appen, og slike pushvarsler kan du velge å skru av eller på.

2. Bruksrett

Disse generelle vilkårene for din bruk av Appen (heretter «Brukervilkårene») er avtalen mellom deg som sluttbruker og BURG, og regulerer din bruk av Smertevenn. Når du laster ned og tar i bruk Smertevenn, godtar du denne avtalen.

Når du laster ned Smertevenn og godtar disse Brukervilkårene, gis du en gratis, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens til å bruke Appen i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til disse Brukervilkårene.

Du kan ikke kopiere, modifisere, leie eller låne ut, på annet vis distribuere eller selge noen del av Appen, herunder deler av programvaren eller tjenestene som leveres av BURG, ut over det som eventuelt følger av Brukervilkårene eller annen skriftlig avtale med BURG.

3. Personopplysninger

BURG tar personvern på alvor og garanterer kun å lagre og bruke personopplysninger i den grad og utstrekning det er nødvendig for Smertevenns funksjonalitet, sikkerhet og forbedringer av funksjonalitet. Dine personopplysninger behandles i tråd med de krav som følger av norsk lov, herunder EUs generelle personvernerklæring, også kjent som GDPR.
For å kunne oppfylle denne avtalen med deg, dvs. tilby deg Appen og tjenestene forbundet med Smertevenn, vil vi måtte behandle personopplysninger om deg. Du finner mer informasjon om hvordan BURG samler inn, lagrer og behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.
BURG forbeholder seg retten til å bruke anonymiserte data generert gjennom Appen, det vil si data som ikke er personopplysninger og ikke kan tilskrives deg, til forskning, analyse, videresalg og utvikling av BURG i forbindelse med Appen og lignende tjenester.

Vi behandler dine personopplysninger med grunnlag i disse Brukervilkårene (avtalen) og i samsvar med ditt samtykke. Dersom du velger å opplyse om sensitive personopplysninger som for eksempel helseopplysninger i Appen, anses denne frivillige og aktive handlingen fra deg som et uttrykkelig samtykke til at BURG kan behandle også slike personopplysninger for å oppfylle denne avtalen med deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i Appen eller ved å sende oss e-post til adressen oppgitt i punkt 8.

4. Bruk av Smertevenn

4.1 Aldersgrense
Appen er kun tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og som er over 16 år.
Ved å opprette egen brukerkonto for Appen uten hjelp fra en foresatt bekrefter du å være minst 16 år.

4.2 Brukerkonto

For å kunne ta i bruk Smertevenn, må du opprette en brukerkonto i Appen ved å registrere din e-postadresse, lage et brukernavn og velge et passord. Av hensyn til personvernet, anbefaler vi at ditt brukernavn ikke er det samme som ditt personnavn. I brukerkontoen kan du ha samtaler med andre brukere av Appen ved hjelp av en chat-funksjon, du kan styre hvilken informasjon du ønsker å registrere om din smerte fra dag til dag, du kan be om å få tilsendt et pdf.-dokument til en e-postadresse og ta valg om personvern under innstillingene.

Din konto er personlig og kan ikke brukes av andre enn deg selv. Du er ansvarlig for all bruk av din konto, også om noen andre bruker kontoen din, for eksempel ved bruk av passordet ditt. Dersom du har grunn til å tro at ditt passord er blitt kjent til noen andre, ta kontakt med oss straks ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 8 for å få tilsendt link til å opprette et nytt passord.

4.3 Brukerkonto som helsepersonell

Dersom du er lege eller for øvrig autorisert helsepersonell, kan du opprette en spesiell bruker i Appen som helsepersonell, dvs. at autorisasjonen som helsepersonell vil være synlig overfor andre brukere ved bruk av et blått symbol  i stedet for et profilbilde.

For å få slik helsepersonell-bruker, kreves det at du fremlegger bevis for din autorisasjon som helsepersonell i form av ditt HPR-nummer eller ditt etternavn og din fødselsdato samt at du samtykker til vår behandling av denne informasjonen, og at du forplikter deg til å bevare taushet for eventuell informasjon du får tilgang til om andre brukere gjennom Appen med mindre en bruker uttrykkelig fritar deg for taushetsplikt. For å fortsette å benytte en brukerkonto som autorisert helsepersonell kreves at denne informasjonen sjekkes hvert tredje år.

4.4 Helsepersonell i Appen

Brukere som er merket av som blått fremfor eller i tillegg til et profilbilde, er brukere som også er autorisert som helsepersonell. Slike brukere har forpliktet seg til taushet om informasjonen du deler med dem. Dersom du kjenner brukernavnet til en slik bruker, kan du bli venn med slik bruker og deretter kommunisere med brukeren ved bruk av chat-funksjonen. Selv om BURG har undersøkt at slike brukere faktisk er autorisert helsepersonell, er ikke en slik kommunikasjon gjennom Appen på noen som helst måte en erstatning for en legekonsultasjon, men det er kun ment som et veiledede eller støttende tilbud. Dersom du mistenker at en helsepersonell-bruker ikke egentlig er autorisert helsepersonell, vennligst gi beskjed til BURG ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 8.

4.5 Brukerkonto som veileder

Dersom du er godkjent veileder i BURG/NRF, kan du opprette en spesiell bruker i Appen som veileder, dvs. at autorisasjonen som veileder vil være synlig overfor andre brukere med merke grønt. For å få slik veileder-bruker, kreves det at du fremlegger bevis for din autorisasjon som veileder.

4.6 Veiledere  i Appen

Brukere som er merket av som grønt fremfor eller i tillegg til et profilbilde, er brukere som også er godkjent veiledere ved å ha gått veilderkurs i regi av BURG/NRF. Slike brukere har forpliktet seg til taushet om informasjonen du deler med dem. Dersom du kjenner brukernavnet til en slik bruker, kan du bli venn med slik bruker og deretter kommunisere med brukeren ved bruk av chat-funksjonen. Søk opp veileder i appen for å finne den veilederen du vil prate med. Dersom du mistenker at en veileder-bruker ikke egentlig er autorisert veileder, vennligst gi beskjed til BURG ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 8.

4.7 Begrensninger i bruk av Appen

Når du benytter Appen, ber vi deg respektere andres rettigheter, særlig ved bruk av chat-funksjonen. Du kan ikke benytte Smertevenn på en måte som bryter eller krenker andres personvern eller immaterielle rettigheter. Det er heller ikke tillat å bruke Smertevenn på en måte som mobber, trakasserer, truer, ærekrenker, spammer eller forsøker å utnytte andre brukere.
Du må ikke bruke Appens chat-funksjon for kommersielle formål, inkludert markedsføring av medisin, alternativ medisin, kosttilskudd eller lignende som din bedrift, arbeidsplass eller nærstående har en økonomisk interesse i. Du kan ikke bruke Appen for ulovlige aktiviteter. Ethvert brudd på dette punktet, vil BURG terminere avtalen med deg og avslutte din rett til å bruke denne Appen iht. punkt 6 annet avsnitt. I tillegg til å avslutte retten til å bruke Appen, forbeholder BURG seg retten til å gjøre deg ansvarlig for brudd på disse vilkårene.

5. Ansvarsbegrensning

5.1 Appen tilbys deg slik den er

Smertevenn leveres som den er, uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Smertevenn. Appen tilbys deg med den funksjonalitet som til enhver tid er tilgjengelig via Appen. Appen er bare ment som et ekstra hjelpemiddel, og den er ikke lagd for et spesifikt formål.

Appen er ment å la deg samle og få oversikt over informasjon som mulig om din smertehistorikk, samt tilby deg en plattform for kommunikasjon med andre som har lignende plager eller annen kjennskap til slike. Slik oversikt og kommunikasjon avhenger av hvordan du bruker Appen.
BURG kan ikke holdes ansvarlig for unøyaktig eller feil informasjon, inkludert feil data og feilberegninger. Appen er et tilbud som er frivillig å bruke. Det er et forsøk på å tilby deg et verktøy for å bedre håndtere hverdagen med kroniske smerter. Vi anbefaler alltid at du konsulterer lege eller spesialist ved vedvarende plager. Appen er ikke et forsøk på å erstatte legekonsultasjon eller spesialist.

5.2 Helseinformasjon

All informasjon i Appen om revmatisme, kroniske smerter og lignende, inkludert tekst og grafikk, bør bare betraktes som generell informasjon og ikke råd fra helsepersonell. Materialet bør ikke betraktes som en erstatning for konsultasjon med en lege eller andre helsepersonell. Alle svar og all informasjon fra Appen utgjør ikke og bør ikke betraktes som en medisinsk konsultasjon eller råd fra en lege og er ikke ment å erstatte dem. Derfor bør du aldri kun stole på informasjonen i Appen alene, men i stedet benytte Appen som et verktøy og konsultere legen din om nødvendig.

5.3 Chat-funksjonen

Appen gir deg mulighet til å kommunisere med andre brukere via chat-funksjonen. BURG har ikke tilgang til innholdet i chat-samtalene, og BURG påtar seg ikke noe ansvar for å overvåke, kontrollere eller verifisere nøyaktigheten eller anvendeligheten av informasjon fra andre brukere gjennom Appens chat-funksjon. Det er utelukkende personen som publiserer informasjonen, som er ansvarlig for innholdet.

Dersom en bruker forsøker å kontakte deg via chat-funksjonen som du ikke ønsker å ha kontakt med, kan denne brukeren ikke «aksepteres» eller senere «blokkeres». Dersom en annen bruker misbruker chat-funksjonen overfor deg, kan du gi oss beskjed om oppførselen ved bruk av kontaktdetaljene i punkt 8. Dersom bruken anses graverende nok, vil BURG reagere overfor brukeren. iht. punkt 6 annet avsnitt
Informasjonen som er tilgjengeliggjort for deg gjennom chat-funksjonen utgjør ikke og bør ikke betraktes som en medisinsk konsultasjon, selv om brukeren du chatter med er helsepersonell. Andre brukere er ikke ment som en erstatning for råd fra en lege.

5.4 Skade eller annet tap

BURG er ikke ansvarlig for manglende ytelse, mangel på funksjonalitet, mangel på egnethet eller forsinkelser i Appen. BURG fraskrives ethvert ansvar for skade eller tap, for eksempel på din smarttelefon eller ditt nettbrett, forårsaket av denne Appen, og er heller ikke ansvarlig for tap av data, tapt fortjeneste eller annen skade forårsaket av Appen.

6. Endring og terminering av Brukervilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre Brukervilkårene. Ved endringer av vesentlig betydning for deg vil vi varsle deg i Appen minst 30 dager før endringen trer i kraft. Dersom du ikke ønsker å godta endringen, kan du si opp Brukervilkårene med umiddelbar virkning ved å slette din bruker i Smertevenn og opphøre din bruk av Smertevenn. Dersom du senere velger å ta i bruk Appen igjen, anses din bruk som en ny godkjennelse av Brukervilkårene og et nytt avtaleforhold mellom deg og BURG.

Ved brudd på Brukervilkårene kan BURG terminere avtalen med deg med umiddelbar virkning. Ved slik terminering må din bruk av Appen stanse med umiddelbar virkning og BURG har rett til å hindre din tilgang til Appen og dets tjenester dersom BURG anser det som en rimelig reaksjon. Dette vil for eksempel være tilfelle dersom BURG blir gjort kjent med at du har brukt Appen og særlig dens chat-funksjon på en ulovlig, en svært etisk klanderverdig måte eller slik som det avgrenses mot for øvrig i punkt 4. Du kan selv velge å terminere Brukervilkårene med BURG når som helst ved å slette din brukerkonto enten under innstillinger i Appen eller ved ta kontakt med BURG ved bruk av kontaktinformasjonen i siste punkt.

7. Lovvalg og tvisteløsning

Disse Brukervilkårene reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal løses under norske domstolers jurisdiksjon, og Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

8. Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss som angitt via Appen eller som angitt i dette punkt 8.

Postadresse:
BURG Norge
POSTBOKS 2653 SOLLI
0203 OSLO
E-postadresse:
personvern@burg.no

Personvernerklæring 

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder for mobilapplikasjonen Smertevenn (heretter «Smertevenn» eller «Appen»), som eies og tilbys av BURG Norge (Barne og ungdomsrevmatikergruppe) med org.nr.: 998 893 127 (heretter «BURG» «vi» eller «oss»). Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen.

En oppdatert versjon av denne personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på vår hjemmeside som det er linket til gjennom Appen. Vi kan komme til å gjøre endringer i personvernerklæringen, og anbefaler at du gjør det kjent med dets innhold fra tid til annen. Historiske versjoner av denne personvernerklæringen vil bli publisert her.

2. Vi ivaretar ditt personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for sluttbrukere av Appen, og er relevant for deg som har lastet ned og/eller tatt i bruk Smertevenn. Vi behandler dine personopplysninger på en konfidensiell og sikker måte, og tar ditt personvern på alvor. Vår behandling av dine personopplysninger følger kravene som stilles i EUs generelle personvernforordning, også kjent som GDPR.

3. Appen Smertevenn

Smertevenn er en mobilapplikasjon som gir deg mulighet til å holde oversikt over dine smerter og plager. Du kan holde oversikt ved å registrere når du har vondt, hvor du har vondt og omfanget av smerten. I tillegg gis du mulighet til å kommentere den enkelte smertehendelse med en dagbokfunksjon. Denne informasjonen kan samles og oversendes til en e-postadresse som et pdf.-dokument, enten din egen e-postadresse eller noen andres.

Smertevenn er også en sosial app. Du kan legge til venner, hvis du kan brukernavnet deres, og kommunisere med dem gjennom Appens chat-funksjon. Det innebærer også at andre kan søke deg opp ved bruk av ditt brukernavn. Ved uønsket adferd, kan brukeren rapporteres. Du vil motta pushvarsler når du får en ny melding i Appen, pushvarsler kan skrus av. Du må være minst 16 år for å kunne ta i bruk Appen uten hjelp fra en av dine foresatte.

4. Behandling av personopplysninger

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger gjennom Appen. I dette punktet forklares hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de behandles, hvor lenge de behandles, hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hva som er vårt behandlingsgrunnlag for behandlingen.

4.1 Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å kunne opprette en brukerkonto i Smertevenn må vi behandle følgende personopplysninger:
– E-postadresse (må være gyldig e-postadresse)
– Passord (du velger selv)
– Brukernavn (du velger selv)

Når du laster ned Smertevenn, kan vi behandle opplysninger om din mobilenhet som kan utgjøre personopplysninger dersom det er mulig å identifisere deg:
– Mobilenhet
– Maskinvareprodusent
– Operativsystem
– IP-adresse

I tillegg kan du velge å gi fra deg følgende personopplysninger i Smertevenn:
– Profilbilde
– «Venner» og forbindelser med andre brukere av Appen
– Samtaler/chatter med andre brukere
– Smertenivå, -område, -tidspunkt
– Annen informasjon om deg du velger å dele i Appen

For brukere som ønsker å bli autoriserte helsepersonell-bruker i Smertevenn, spør vi også etter:
– Ditt HPR-nummer eller ditt etternavn og fødselsdato (for å verifisere at du er helsepersonell)
I tillegg kan vi behandle personopplysninger om fastleger eller legespesialister i Norge, dersom deres pasienter er brukere hos oss. Slik behandling begrenses til:
– E-postadresse
– Fullt navn
– Yrke

4.2 Data til statistikkformål

For å kunne forstå bruksmønstre til Smertevenn samler vi inn informasjon om bruken av Appen. Statistikken benyttes for å kvalitetssikre og forbedre tjenestene som vi tilbyr gjennom Appen. I tillegg vil Smertevenn anonymt samle inn anonym statistikk fra brukeren for å føre statistikk om kronisk smerte på landsbasis. De statistiske dataene vi samler inn og behandler er:

– Antall aktive brukere
– Antall totale brukere
– Nye brukere siste Dag/Uke/Mnd/År
– Hvor kommer brukerne fra (fylke)
– Topp 3 registrerte områder (mnd)
– Gjennomsnittlig smerte (mnd)

4.4 Hva er vårt rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger?

Dersom du laster ned og/eller er bruker av Smertevenn, behandler vi dine personopplysninger med behandlingsgrunnlag i avtalen vi har inngått med deg (Brukervilkårene). Dine personopplysninger vil behandles så lenge avtaleforholdet mellom deg og oss vedvarer. Noen behandlinger vil vi utføre med grunnlag i ditt samtykke. Både chat-funksjonen og å sende pdf.-dokument på e-post, beskrevet i mer detalj under punkt 5.2, er funksjoner som du kan velge å bruke, og dermed vil din aktive bruk anses som samtykke til den behandling slik bruk igangsetter. Dersom du er en autorisert helsepersonell-bruker, behandler vi ditt HPR-nummer eller ditt etternavn sammen med din fødselsdato med grunnlag i samtykket vi har innhentet fra deg. Disse personopplysningene vil bli lagret i 3 år før de slettes, med mindre du samtykker på nytt til lenger lagring.

All bruk av Appen er frivillig, og alle personopplysninger du velger å dele med oss via Appen gjøres frivillig. Dersom du velger å opplyse om sensitive personopplysninger, som for eksempel din fysiske eller psykiske helseopplysninger, religionstro eller etniske bakgrunn, anses denne aktive og frivillige handlingen som et eget uttrykkelig samtykke til at BURG skal kunne behandle de personopplysningene og eventuelt dele dem iht. ditt samtykke.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på e – post adresse: personvern@burg.no Dersom du velger å trekke tilbake samtykket, vil det ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket før det ble trukke tilbake.

5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

5.1 Ikke salg eller lignende

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Dine opplysninger deles kun dersom du uttrykkelig har bedt oss om det, eller i den grad det er nødvendig for å levere tjenesten til deg iht. til avtalen med deg. Mer konkret informasjon om slik deling finner du i dette punktet.

5.2 Utlevering av personopplysninger i Appen

Det er to måter dine personopplysninger kan bli delt med helsepersonell gjennom Appen. For det første kan du velge at informasjonen du logger i Appen, som smertenivå og tidspunkt, kan samles i et pdf. dokument og sendes videre til din oppgitte e – postadresse. Etter dette er pdf dokumentet alene ditt eget ansvar. For det andre kan du velge å dele dine personopplysninger hvis du chatter med andre brukere i Appen. Disse kan være helsepersonell. I så fall er denne statusen vist ved et tegn (stetoskop) ved siden av brukerens brukernavn.

5.3 Underleverandører

Vi benytter Pixel Studio AS, med org.nr. 914 811 929, for å drifte og vedlikeholde Smertevenn. Pixel Studio er en databehandler av oss, og vil kunne få tilgang til noen av dine personopplysninger, i den grad det er nødvendig for at de skal kunne drifte og vedlikeholde Appen.
Dine personopplysninger vil også bli lagret i en server operert av Amazon Web Services.
For pushvarsler benyttes leverandøren OneSignal. Denne leverandøren befinner seg i USA. Det er benyttet EU Model Clauses for å overholde GDPRs krav til nødvendige garantier.
Alle slike underlevrandører er underlagt databehandleravtaler som regulerer hvordan de kan behandle dine personopplysninger.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om dine rettigheter og ditt personvern på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende lovkrav, kan du rette en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsted www.datatilsynet.no.

7. Sikkerhet

Samtaler/chatter du har med andre brukere i Appen er kryptert, hverken vår databehandler Pixel Studio eller BURG vil ha tilgang til innholdet i de samtalene.

8. Kontakt oss

Du kan kontakte oss som angitt via Appen eller som angitt i dette punkt 8.
Postadresse:
BURG Norge
POSTBOKS 2653 SOLLI
0203 OSLO
E-postadresse:
personvern@burg.no