Hopp til innhold
Forside / nyheter / Behandlingskøen fører til uopprettelige skader for revmatikere
Støtt oss

Behandlingskøen fører til uopprettelige skader for revmatikere


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 24.01.2023 / Oppdatert: 10.02.2023


Pressemelding fra Norsk Revmatikerforbund, 23. januar 2023

Norsk Revmatikerforbund (NRF) reagerer sterkt på sykeshustalen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 17. januar. Regjeringen ber helseregionene kartlegge variasjon i bruken av laboratorie- og røntgentjenester og sette i verk tiltak for å redusere bruken (overforbruk!) av disse tjenestene. Regjeringen vil også at helseforetakene skal revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases.

– Norsk Revmatikerforbund er bekymret for den voksende behandlingskøen ved norske sykehus og konsekvensene av det regjeringen sier nå for våre 30 000 medlemmer og andre med revmatiske sykdommer, sier Mona Larsen, nestleder i styret til NRF.

Ferske tall fra Helsedirektoratet viser det er syv år siden man måtte vente så lenge på behandling. 250 000 nordmenn står nå i helsekø, samtidig som regjeringen åpner for kutt i behandlingstilbudet.

Somatiske behandlinger som operasjoner og behandlinger av kroppslige sykdommer og plager har nå en ventetid på 76 dager.

NRF mener det er sterkt kritikkverdig at helseministeren ber sykehusene (behandlingstedene) redusere sitt tilbud.

– Flere med revmatiske sykdommer får sine kontrolltimer flyttet i opptil tre til seks måneder. Det vil kunne føre til uopprettelig skade, sier Larsen.

I Norge lever rundt 1 million mennesker med muskelskjelettsykdommer eller plager, og rundt 300 000 av disse har revmatiske sykdommer. Uten rask og nok behandling kan sykdommen gjøre at disse ikke lenger klarer å stå i arbeid.

– Mennesker med muskel- og skjelettsykdommer og plager står for den største andelen uføre i Norge. God og tidsnok behandling kan hindre dette, og gjøre at man kan fortsette å være i arbeid, sier Ann Kristin Bakke, fagsjef for interessepolitikk i NRF. 

Med en fastlegeordning i oppløsning vil flere bli henvist til sykehusene fremover, både som øyeblikkelig hjelp og ved behov for oppfølging av kronisk sykdom. For «folk flest» og mennesker med kroniske sykdommer spesielt, er Kjerkols siste uttalelse meget dårlig nytt.

 

Kontaktpersoner Norsk Revmatikerforbund

Mona Larsen
Nestleder styret
Mobil:   952 82 382
E-post: 2nestleder.nrf@gmail.com

Ann Kristin Bakke
Fagsjef interessepolitikk
Mobil: 478 10 920
E-post: ab@revmatiker.no