Hopp til innhold
Forside / nyheter / Bør du bruke kosttilskudd for sikkerhets skyld?
Støtt oss

Bør du bruke kosttilskudd for sikkerhets skyld?


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 21.10.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


Visste du at personer med muskel- og skjelettlidelser eller med en revmatisk sykdom er en gruppe som i særlig grad eksponeres for målrettet markedsføring av kosttilskudd? Samtidig kan det være utfordrende å vite hvilken informasjon du kan stole på.

Gjennom media, reklame og sosiale medier blir du daglig eksponert for helsepåstander om forskjellige kosttilskudd. Mange tilskudd retter seg mot deg som har muskel- og skjelettplager eller revmatisk sykdom. Hva er forbruket av kosttilskudd og hvilke tilskudd er vanligst å bruke blant våre medlemmer? Hvorfor benyttes ulike tilskudd og hvem tar du imot råd om kosttilskudd fra?  Hvordan vurderer du informasjon om helse?

Det finnes per i dag få studier som har undersøkt forbruket av kosttilskudd hos personer med muskel- og skjelettlidelser og/eller revmatisk sykdom. Norsk Revmatikerforbund synes dette er et viktig tema å undersøke og vil nå i høst gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene i samarbeid med forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet. Undersøkelsen vil sendes ut til medlemmene i løpet av oktober. Vi vil også belyse dette temaet i et webinar om kosttilskudd som arrangeres 5. november.

Foredragsholder er førsteamanuensis Marianne Molin som jobber ved avdeling for samfunnsernæring ved OsloMet, og tittelen på foredraget er: «Kosttilskudd – myter og fakta».

Marianne Molin

Vi setter stor pris på om du som medlem i Norsk Revmatikerforbund deltar i studien om forbruk av kosttilskudd og vurdering av helseinformasjon. Deltakelsen er helt anonym. Studien skal bidra til å øke kunnskap om kosttilskudd og hvordan man forstår og tolker helseinformasjon blant personer med muskel- og skjelettlidelser og/eller revmatisk sykdom. Hovedresultatene fra spørreundersøkelsen vil presenteres i et separat webinar våren 2021, og dato for dette blir kunngjort senere.

Vi håper du ønsker å delta i studien om kosttilskudd! Trykk på lenken for å delta i studien.