Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Covid-vaksinering av barn med revmatisk sykdom fra 12 årsalderen
Støtt oss

Covid-vaksinering av barn med revmatisk sykdom fra 12 årsalderen


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 13.09.2021 / Oppdatert: 15.11.2021


2. September 2021 ble det åpnet for å gi en vaksinedose til alle barn 12-16 år.

Vi har spurt Siri Opsahl Hetlevik som er overlege på nakbur om svar på noen vanlige spørsmål vi i Burg får om covidvaksinering. Nakbur jobber også med å oppdatere sine råd, følg gjerne med på hjemmesiden deres. Linken under  vil oppdateres i løpet av kort tid.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-barne-og-ungdomsrevmatologi/koronavirus-covid-19

I tillegg til anbefalingene og rådene under, oppfordres det fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets (fih.no) og Helsedirektoratets (helsedirektoratet.no) oppdateringer og anbefalinger

BURG stiller spørsmål til overlege på NAKBUR, overlege Siri Opsahl Hetlevik

 • Kan barn som går på immundempende medisiner fortsette med denne type medisin med vaksinering, må man stoppe på immundempende medisin før vaksinering. Eventuelt hvor lenge før, under eller etter?
  • Covid-vaksinen er ingen levende svekket vaksine, og man trenger derfor ikke pause medisineringen for å få vaksine
  • For pasienter som bruker immundempende medikamenter som doseres ukentlig eller sjeldnere, er det ideelt å gi vaksinen når det nærmer seg tid for neste dose. Det er imidlertid ikke grunnlag for å utsette vaksinasjon om tidspunktet ikke kan planlegges individuelt ifølge FHI (Koronavaksine – FHI)
  • For de pasientene som bruker medikamentet Rituximab er det beste tidspunktet å gi vaksinen når det nærmer seg neste dose (Koronavaksine – FHI) for å unngå nedsatt vaksinerespons. På vår avdeling hender det vi utsetter Rituximab-infusjonen i noen uker for å få vaksinert pasienter, men dette må vurderes individuelt av behandlende lege
  • På vår avdeling vurderer vi om de pasientene som står på medikamentet CellCept (mykofenolat mofetil) kan ta en så kort som mulig behandlingspause ved vaksinering, da det er vist at man kan få redusert vaksinerespons på denne medisinen

 Finnes det kontraindikasjoner for vaksinering når man går på immundempende medisin?

  • Ingen andre kontraindikasjoner enn hos den friske befolkningen
 • Ny forskning fra Diakonhjemmet viser at voksne bør ha flere vaksinedoser når de går på imundempende medisiner, gjelder dette også for barn?
  • Det kan hende, men det har vi ikke kunnskap om enda
  • Per i dag anbefaler FHI en tredje vaksinedose til alle med «alvorlig svekket immunforsvar», men dette gjelder foreløpig voksne.
  • FHI anbefaler ungdom 16-17 år 2 doser koronavaksine, ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom 2 doser koronavaksine og øvrig ungdom 12-15 år 1 dose vaksine. www.fhi.no/nyheter/2021/tilbyr-3.-dose-koronavaksine-til-personer-med-alvorlig-immunsvikt/
 • Hva anbefaler revmatologer?
  • Fagmiljøet følger FHIs retningslinjer

Kilde: NAKBUR, overlege Siri Opsahl Hetlevik

Tekst: Line Bülow Kristiansen