Hopp til innhold
Forside / nyheter / Den årlige tildeling av NRFs forskningsmidler er klar
Støtt oss

Den årlige tildeling av NRFs forskningsmidler er klar


Skrevet av: Camilla Stabell / Publisert: 05.01.2023 / Oppdatert: 09.01.2023


Fire forskningsprosjekter nådde til topps under tildeling av forskningsmidler fra NRF for 2022. – God brukermedvirkning var viktig i vår vurdering, sier styreleder i Forskningsfondet og Pahles legat, Mona Larsen.

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Overlege Jan A. Pahles legat deler hvert år ut midler til forskning på revmatiske sykdommer. Tildelingen skjer etter søknader fra forskerne selv.

Styret i forskningsfondet og legatet er sammensatt av representanter fra NRFs Forbundsstyre, fra Norsk Revmatologisk forening og en representant utpekt av fylkesmannen i Oslo og Viken.

Tildelinger for 2022

– Vi fikk inn mange sterke søknader, med god tematisk bredde og geografisk spredning, forteller Mona Larsen.

Det kom inn til sammen ni søknader. Tildelingssummen for 2022 var på 1,1 million kroner og denne ble fordelt på fire ulike forskningsprosjekter.

Med forskningsfondet og legatet ønsker NRF å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering. Prosjekter der brukermedvirkning er med prioriteres. Det er også øremerkede midler i fondet til prosjekter om barneleddgikt, lupus, myositt og sklerodermi.

– Det var gledelig å se søkere fra sterke forskningsmiljøer i Norge. Søknadene som nådde høyt opp, var gode på brukermedvirkning, sier Larsen.

Dette er prosjektene som fikk midler fra 2022-bevilgningen:

  • Anne Therese Tveter, Diakonhjemmet sykehus: Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt.
  • Helena Erlandsson Harris, Broegelmanns forskningslabratorium, UIB: Molekylær immunprofilering av juvenil idiopatisk artritt, grunnlag for implementering av personstilpasset medisin.
  • Sigrid Elise Reppe Moe, Rikshospitalet: Leve bedre med lupus, tidlige prognostiske faktorer ved SLE.
  • Tina Therese Pedersen, St Olavs hospital: Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom, betydningen av immunregulering og østrogen.

Søke forskningsmidler

Ønsker du å søke midler fra NRFs forskningsfond? Forskningsmidler utlyses hvert år i april med søknadsfrist 15. september. Mer informasjon finner du her.

 

Styret i NRF Forskningsfond og Pahles legat møttes for tildelingsmøte 8. november. Fra venstre: Bo Gleditsch, generalsekretær NRF, Espen A. Haavardsholm, Joachim Sagen, Mona Larsen, Linda Kvæl, Tor Eivind Johansen, Marianne Lund Eriksen. I tillegg NRFs helsefaglige rådgiver, Nayana Ravi.