Hopp til innhold
Forside / nyheter / Det er dyrt å være kroniker
Støtt oss

Det er dyrt å være kroniker


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 01.09.2016 / Oppdatert: 30.04.2018


Å få en revmatisk sykdom kan være et stort sjokk, både for kropp og sjel – og lommeboken. Vi har laget en liten oversikt over økonomiske ytelser som du som revmatiker kan ha krav på.

illustrasjonsfoto (colourbox)

illustrasjonsfoto (colourbox)

Behandlinger, lege, kiropraktor, trening og medisiner er plutselig ting som blir en naturlig utgiftspost i en hverdag med en kronisk diagnose. Når man opplever sykemeldinger og potensielt inntektstap i tillegg, blir det fort dyrt.

Frikort

Egenandelstaket er på 2185 kroner. Dette gjelder for alle, og gjør at du ikke skal betale egenandel på medisiner på blå resept, legetimer, pasientreiser eller røntgenundersøkelser når denne grensen er overskredet. Du får tilsendt egenandelskortet automatisk.

Medisiner

Er du minstepensjonist trenger du ikke betale egenandel for medisin eller artikler på blå resept.

Bruker du som minstepensjonist over 1775 kr på medisiner på hvit resept kan du få bidrag til å dekke 90 prosent av det overskytende.

Hjelpestønad og grunnstønad

Hjelpestønad er til for å  gjøre det mulig å betale for ekstra pleie og tilsyn, hvis du har behov for det. Hjelpestønaden er på 1175 per måned, og du søker gjennom NAV.

Les mer om hjelpestønad her

 

Grunnstønad skal kunne dekke ekstra utgifter til transport, diett og/eller klesslitasje. For å søke må du kunne dokumentere en ekstra utgift på minst 653 kr i måneden. Du søker også denne ytelsen gjennom NAV.

Les mer om grunnstønad her

 

Transport

Fylkeskommunen din har en egen transportordning for de som har vanskelig for å reise med offentlige transportmidler. Disse kan variere fra fylke til fylke. Fastlege eller sosialtjenesten i kommunen kan hjelpe deg med informasjon og søknad på transportordning.

Les mer om arbeids- og utdanningsreiser her

Transport til lege, behandling og sykehus dekkes etter egne regler.

Hvis du ikke er i stand til å bruke offentlige transportmidler kan du søke om stønad til å kjøp av bil. Her finnes det to ordninger, avhengig av behov. En for de som er i studier eller jobb, og en for de som sitter i rullestol.

Begge ordninger er behovsprøvd, og maksimalt tilskudd ligger på rundt 150 000 kroner.

Les mer om å søke støtte til bilkjøp gjennom NAV her

Fysikalsk behandling

Mange revmatiske sykdommer står på diagnoselisten. Er din diagnose på diagnoselisten så har du krav på å få din fysikalske behandling dekket.

Snakk med legen din om du har dekning gjennom diagnoselisten. Det er også lege som skriver ut rekvisisjon på behandlingen.

Tannlege

Du kan få stønad til dekning av tannlegebehandling, dersom du plages av munntørrhet og økt kariesaktivitet. Dette er for eksempel veldig aktuelt for pasienter med Sjögrens syndrom, men også andre revmatiske diagnoser.

For å  få støtte må munntørrheten skyldes sykdom eller medisinbruk.

Tannlegen din avdekker behov og søker for deg.

Arbeidsavklaringspenger

Er du sykemeldt over ett år opphører retten til sykepenger, og du kan få arbeidsavklaringspenger hvis du ikke klarer å gå tilbake til arbeid.

Du må være under medisinske eller yrkesrettede tiltak for å ha krav på arbeidsavklaringspenger.

Det anbefales å søke om arbeidsavklaringspenger i god tid før sykepengene opphører.

Arbeidsavklaringspenger utgjør 66 prosent av inntekten året før du ble minst 50 prosent ufør, eller 66 prosent av gjennomsnittlig inntekt de siste 3 år.

Les mer om Arbeidsavklaringspenger her

Uføretrygd

Du kan ha krav på uføretrygd hvis din inntektsevne er varig redusert med minst 50 prosent. Uføretrygden beregnes utfra tidligere inntekt.

Les mer om uføretrygd her

Bolig

Bostøtte kan ytes hvis du har boutgifter som er urimelig høye i forhold til samlet inntekt i husstanden.

Bostøtte ytes av Husbanken og tilsvarer 70 prosent av differansen mellom dine utgifter og det som er rimelig for din husstand.

Du kan søke gjennom NAV elle boligkontoret i kommunen.

Les mer om bostøtte hos Husbanken

Boligtilskudd er for deg som grunnet sykdom eller funksjonshemming må spesialtilpasse boligen din. Tilskuddet er normalt inntil 40 000 kroner.

Les mer om boligtilskudd her

Kjøpslån er en mulighet for deg som trenger en spesialtilpasset bolig. Du søker kommunen din om kjøpslån.

Les mer om kjøpslån her