Hopp til innhold
Forside / nyheter / Viktig med økt oppmerksomhet til forebygging av hjerte-karsykdom
Støtt oss

Viktig med økt oppmerksomhet til forebygging av hjerte-karsykdom


Skrevet av: Håkon Aas / Publisert: 04.01.2022 / Oppdatert: 04.01.2022


Det verkende hjertet ved betennelsesaktige leddsykdommer: Sammendrag av resultatene fra et postdoktorår. Anne Kerola, MD, PhD, avdeling for revmatologi og forskning, Diakonhjemmet sykehus.

Målet med dette postdoktorale forskningsprosjektet var å studere epidemiologien til betennelsesaktige leddsykdommer, revmatoid artritt (RA), psoriasis artritt (PsA) eller aksial spondylitt (axSpA) og relaterte hjerte- og karsykdommer i det store nyetablert Norske Hjerte-Reuma registeret, som kombinerer data fra norske landsdekkende registre på hele det norske befolkningen ≥ 18 år fra 2008 til og med 2017.

I løpet av dette FOREUM-finansierte post doc-året har vi vist at over 1,5 % av den norske voksne befolkningen har RA, PsA eller axSpA. I størrelsesorden 42 og 26 personer diagnostiseres med henholdsvis RA og PsA hvert år i en befolkning på 100 000 voksne nordmenn.

Selv på 2010-tallet hadde norske RA-pasienter, men ikke PsA-pasienter, høyere risiko for død sammenlignet med befolkningen generelt. De vanligste dødsårsakene var hjerte-karsykdom, ondartede sykdommer og luftveissykdommer. I tillegg hadde pasienter med RA økt risiko for død av alle disse årsakene.

I en finsk registerkoblingsstudie viste vi at RA-pasienter som har hatt et hjerteinfarkt har høyere risiko for død, et nytt hjerteinfarkt og hjerteoperasjon som utblokking av hjertets kransårer, sammenlignet med kontroll personer som ikke hadde RA.

I en internasjonal undersøkelse om RA-pasienter i 19 land, avslørte vi at selv om hjerte-karsykdom og dens risikofaktorer var mer vanlig blant RA-pasienter med diabetes mellitus sammenlignet med RA-pasienter uten diabetes mellitus, ble anbefalte kolesterolmål oftere oppnådd blant RA-pasienter med diabetes.

Våre funn peker på viktigheten av økt oppmerksomhet til forebygging av hjerte-karsykdom hos pasienter med RA.

Mer informasjon og lenker til originale publikasjoner finner du på:

https://www.foreum.org/incidence_and_outcome_of_cardiovascular_disease.cfm