Hopp til innhold
Forside / nyheter / Disse forskerne fikk støtte av NRF i 2017
Støtt oss

Disse forskerne fikk støtte av NRF i 2017


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 04.01.2018 / Oppdatert: 17.10.2023


NRF har et eget forskningsfond og flere andre legater som hvert år gir økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Disse prosjektene har fått støtte i 2017.

Familien Stortuens legat:

  • Kåre Birger Hagen v/Diakonhjemmet sykehus med prosjekt: «Målrettet behandling og rehabilitering for personer med Fibromyalgi» – 200.000,-
  • Beathe Sitter v/ NTNU, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnosestikk med prosjekt: «Biomarkører for psoriasis og psoriasisartritt» – 100.000,-

NRFs forskningsfond:

Arv til forskning på Lupus:

  • Karoline Lerang ved Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet med prosjekt: «Hvor farlig er SLE egentlig? En populasjonsbasert studiet» – 250.000.-
  • Tina Therese Pedersen Revmatologisk avdeling, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs Hospital med prosjekt:  «Østrogen og immunregulering hos gravide kvinner med revmatoid artritt og systematisk lupus erythematosus» – 250.000,-
  • Anne Bolette Tjensvoll ved Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus med prosjektet: «Headache in systemic lupus erythematosus» – 500.000,-

Arv til forskning for barn med revmatiske lidelser:

  • Kristin Ursin ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og reumatiske sykdommer, St. Olavs Hospital med prosjekt:  «Fertilitet og sykdomsaktivitet under og etter svangerskap hos kvinner med sponyartritt og juventil idiopatisk artritt. Resultat fra en prospektiv multisenterstudiet» – 160.000,-
  • Helga Sanner ved Oslo Universitetssykehus, seksjon for revmatologi med prosjekt: «OptJia: Optimizing therapies in Juvenile Idiopathic arthritis som er delvis basert på Norsk register for barnerevmatologi NOBAREV» – 110.000,-

NRFs fond og legater

Les mer om våre fond og legater og hvordan du kan søke støtte her.