Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Agder / Farsund og Lyngdal Revmatikerforening
Støtt oss

Farsund og Lyngdal Revmatikerforening

Aktiviteten i Farsund og Lyngdal Revmatikerforening etter årsmøtet 2021

Farsund og Lyngdal Revmatikerforening (FLR) avholdt digitalt årsmøte torsdag 29. april 2021. Pga. koronapandemien var det dessverre ikke mulig å gjennomføre et ordinært årsmøte der medlemmer kunne samles fysisk. Årsmøtet samlet 9 medlemmer via dataskjermer. Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Dermed er styret dette:

Farsund og Lyngdal Revmatikerforening (FLR) avholdt digitalt årsmøte torsdag 29. april 2021. Pga. koronapandemien var det dessverre ikke mulig å gjennomføre et ordinært årsmøte der medlemmer kunne samles fysisk. Årsmøtet samlet 9 medlemmer via dataskjermer. Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Dermed er styret dette:

Leder: Bjørn-Harald Mydland
Nestleder: Gunn Trædal
Kasserer: Aud Randi Birgersen
Styremedlem: Stian Tollisen
Styremedlem: Liv Astrid Kristiansen
1. varamedlem: Jorunn Bekkevik
2. varamedlem:

Sigrid Forr Ullestad

Leder tar det meste av skrivearbeidet, men sekretæroppgaven går på rundgang fra møte til møte.
Årsmøtet valgte også disse til følgende verv:
Studieleder: Randi Jonassen

Bekhtrev-kontakt:

Stian Tollisen

Badekomité :

Randi Jonassen og Turid Farbrot

Dessverre har vi ikke noen BURG-kontakt for øyeblikket, men styret jobber med saken. Hvis det er medlemmer som kan tenke seg å påta seg dette vervet, tar styret i mot alle henvendelser med stor takk.

Lillian Krag heter FLRs likemann. Du treffer henne på tlf: 917 45 273 eller mail: lillian_krag@hotmail.com . Vår likemannn kan du trygt snakke med hvis du trenger råd og veiledning i din hverdag som revmatiker. Du kan også kontakte henne hvis du rett og slett bare ønsker å snakke med noen. FLRs likemann har selvsagt TAUSHETSPLIKT!

Farsund og Lyngdal Revmatikerforening (FLR) klarer å holde full drift i hovedaktiviteten: varmtvannstrening i Sørlandsbadet i Lyngdal. For tiden har foreningen 7 partier som trener i varmtvannet.

FLR har også treningsgruppe som holder til på SMART-treningssenter på AMFI. Her er det trening i sal med diverse apparater. Her er det plass til flere deltakere. Kontakt styret.

Styret arbeider med planer om diverse aktiviteter i mindre grupper. Alle medlemmer får fortløpende informasjon pr sms når vi har noe å informere om og by inn til.

Styret i FLR håper pandemien slipper såpass tak at det kan være mulig å få til medlemsmøter i løpet av 2021, men det blir ikke invitert til større møter før styret er sikker på at smittefaren er over. Vi er opptatt av å verne om våre medlemmer. Mange revmatikere sliter med dårlig immunforsvar.

Styret skal få opplyse at du også finne Farsund og Lyngdal Revmatikerforening (FLR) på Facebook og Instagram.

 

På vegne av styret

Bjørn-Harald Mydland

Leder av Farsund og Lyngdal Revmatikerforening (FLR)

Last inn flere

Kontakt oss

Styreleder
Bjørn-Harald Mydland
Send epost

Badekomitéen: Turid Farbrot og Randi Jonassen

Bektrev-kontakt: Håkon Fuglestad

Org.nr: 893881832

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Agder

Aktivitetskalender

Kontakt oss

Leder: Bjørn-Harald Mydland
myddis@vabb.no

Styret

Styreleder
Bjørn-Harald Mydland
900 69 901
myddis@vabb.no

Nestleder
Gunn Trædal
958 63 532
gunn.tredal@hotmail.com

Kasserer
Aud Randi Birgersen
906 79 686
randibirgersen@hotmail.com

Styremedlem
Liv Astrid Kristiansen
909 86 874
liva-kri@online.no

Styremedlem
Stian Tollisen
976 99 526
stian_tollisen@hotmail.com

Vara
Jorunn Bekkevik
995 53 314
jorun.bekkevik@gmail.com

Vara
Sigrid Ullestad
482 33 280
sigrhfo@online.no

BURG-kontakt

Likemann
Lillian Krag
917 45 273
lillian_krag@hotmail.com

Logg inn