Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Hordaland / Radøy revmatikarlag
Støtt oss

Radøy revmatikarlag

Velkommen til Radøy Revmatikarlag

Radøy revmatikarlag, på «den grøne øya», vart starta i 1983.

Vi har i dag  kring 70 medlemar og er eit aktivt lag. vi ønsker å vera ein sosial arena for våre medlemar, der felleskap og hygge står sentralt.
Laget arrangerer medlemsmøter, blomstertur om våren og basar i november.

Vi har og 3 timar trening i varmtvannsbasseng kvar torsdag, til desse timane har vi eigne instruktørar.

Vi har og starta opp ein spaserturaktivitet. Kvar onsdag går vi tur ulike stadar på Radøy/Alver eller i nærliggjande kommuner. Her kan både medlemar og andre delta, og laget har gå-stavar til utlån. Desse turane er meint å vera eit sosialt treffpunkt samstundes som vi får bevega oss ute i naturen.

Se hva vi kan tilby

I samarbeid med andre lag/organisasjonar på Radøy arrangerer vi ein somartur som går over fleire dager, og ein dagstur. Vi har eigen turnemnd som set opp turar i samarbeid med ulike turarrangører.

Julemøtet vårt er og eit samarbeid med andre lag/organisasjoner.

Basaren vår vert halden i november kvart år. Inntekta frå den gjer det muleg for laget å bidra med midlar der behovet er størst i lokalsamfunnet. Midlene vert utdelt etter ein søknadsprosess.

Aktivitetene våre vert lagt ut på heimesida.

Kontakt oss gjerne på telefon eller på vår E-post adresse: radoy.ho@revmatiker.no

Vi har og ei facebookside, her vil vi prøve å oppdatere med saker som er aktuelle for laget.

Bassengtrening

Radøy revmatikarlag er så heldige at vi kan benytta varmtvannsbassenget i Radøyhallen. Vi har avtale med kommunen og leiger bassenget kvar torsdag  frå klokka: 17.30-19.30. Treninga vert leia av dyktige instruktører.Dette er ein populær aktivitet.

Bassengtreninga er gratis for medlemmar i laget.

Torsdag kl. 17.30-19.30

Kontaktperson:  Eli Vetås tlf :  957 08 073

Onsdagsturane

Vi møtes kvar onsdag kl 11.00 på ein avtalt stad. Kvar turen går blir avtalt via ei turnemnd, og vi legg ut turane på facebook eit par dagar før sjølve turen.

Kontaktperson: Oddny Mikkelsen tlf: 95 82 42 43

Last inn flere

Kontakt oss

Postadresse:
Radøy revmatikarlag
v/Wenche Soltveit
Radøyvegen 1747
5936 Manger

E-post:
Send epost

Sosiale medier
Facebook

 

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Hordaland

Aktivitetskalender

Organisasjonsnummer: 911851822

Kontakt oss

Radøy revmatikarlag v/Kari Soltveit, Nedre Soltveit 37, 5939 Sletta
Leder: Kari Soltveit
Tlf: 913 81 449
radoy.ho@revmatiker.org

Styret

Leiar
Kari Soltveit
913 81 449
radoy.ho@revmatiker.org

Nestleiar
Linda Grindheim
922 28 974

Sekretær
Oddny Mikkelsen
958 24 243
radoy.ho@revmatiker.org

Kasserar
Signe Askeland
996 42 232

Styremedlem
Jorunn Kristin Tykhelle
454 95 139

Varamedlem
Inger Nødtvedt Haugland
988 55 697

Varamedlem
Berit Helen Kongestøl
413 23 220

Logg inn