Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Møre og Romsdal / Ulstein Revmatikarlag
Støtt oss

Ulstein Revmatikarlag

Aktivitetar i Ulstein Revmatikarlag

 

BASSENGTRENING I VARMTBASSENGET på Ulstein Arena.

Vi har tre grupper varmtvanns-trening., to grupper mandag klokka 13.00 og klokka 14.15, og ei gruppe torsdag klokka 18.00. Her tilbyr vi trening til musikk med instruktørar: Ingunn Ringstad, Sissel H Hauge og Linda Iren R Pedersen. Aktiviteten går frå januar til juni og frå August til Desember.  Her må ein melde seg på om ein vil delta. Ta kontakt med Ingunn Ringstad på tlf 45607798, om dette er noko for deg. Tilbodet er openfor alle.

Medlemspris for ein dag pr veke:           1100,-kr for halvåret (jan-juni. aug – des) 100,-kr for enkeltimar.

Pris for ikkje-medlem ein dag pr veke:   1800,-kr for halvåret (jan-juni. aug-des)  140,-kr for enkeltimar.

Medlemspris for 2 dagar pr uke :             1700,- kr for halvt år.

Bassengtrening for medlemmene. | Norsk Revmatikerforbund

Turgruppe

Turane går kvar tysdag kl 11.00 til ulike turmål. Kvar søndag/mandag legg vi ut info om turmål og frammøte på Facebook-sida til Ulstein Revmatikarlag. Turane passar for alle. Nokre går heile turen med kvikke steg, andre går ei kortare strekning i sitt eige tempo. Ein går så langt og fort som kroppen orkar, og ein kan snu når ein vil. Likeperson frå laget er med på turane: Ingunn Ringstad, Sølvi M Hauge, Sigrunn Skoge. Alle er velkomne til å vere med. Sosialt, kjekt og heilt uforpliktande. Kom å bli med oss på tur!

Turgruppa har fått namnet «Grøn Resept».

Vi har refleksvestar med logo på, og vi kan bestille om nokon vil kjøpe (100,-kr for ein vest). Vi har også tur-stavar til utlån, dersom nokon treng å låne.

🚶‍♀️🏃‍♂️Øyeskader i idrett - NHI.no

 

STRIKKE/HANDARBEIDSKVELD på lagslokalet i Sjøgata 13.

Denne aktiviteten er annankvar tysdag frå kl 18.00-20.00 Her kan ein møte opp til strikking/handarbeid og sosialt samvær, der er også kaffi med litt attåt. Alle er velkomne til ein god prat i godt lag. Likeperson: Linda Iren R Pedersen, Sølvi M Hauge, Berit Gjerdsbakk, frå laget er med på desse kveldane. Det er gratis mat og kaffi og høve til å prøve vinnarlykka på tombola-lodd. Tilbakemeldingane har vore: Kjekke, sosiale kveldar med fin stemning og god prat. Invitasjon til strikkekveldane finn du på Facebook-sida vår et par dagar før.

Nøste Refleks Blå - Nøstenett - Dine nøster, rett hjem!

TORSDAGSOPE PÅ LAGSLOKALET I Sjøgata 13.

Annankvar torsdag har vi Open dag på lagslokalet, kl.12.00 – 14.00.

 

Her kan du kome for å treffe andre og slå av ein prat. Ta med handarbeid om du vil det.

Der er kaffi m7noko attåt. Mat og kaffi gratis. Kanskje vil du prøve vinnarlykka på tombola-lodd. Likeperson frå laget leiar samlingane. Mona Riste m/fleire.

Håndvoksing same dag som strikkekafe på dagtid(annankvar torsdag). frå kl 12.00 – 14.oo . Eit godt tilbod for stive fingrar. Likeperson frå laget har ansvar : Odd Gabrielsen. Berit Gjerdsbakk.

Medlemspris: kr 30,- pr gong. Ikkje medlem : 50,- kr pr gong.

Desse aktivitatane blir annonsert på facebook sida til Ulstein Revmatikarlag 2 til 3 dagar før.

Kaffekopp tegneserie - PIXERS.NO

Revmatikarlaget har også ei BESØKSGRUPPE på Holsekerdalen 20.

Vi møtest ein torsdag pr mnd og er der frå kl 16.30 til 18.00.

Vi får kaffi og kake, og elles er det god prat og lett underhaldning. Det er fine stunder i lag med bebuarane, med allsong og litt lesing. Vi er 4-5 personar frå revmatikarlaget som er med i denne besøksgruppa. Likeperson har ansvar for desse samlingar.: Ingunn Ringstad og Sølvi M Hauge.

debatt, eldre | Ta vare på de eldre

Yoga : Holsekerdalen 20

Vi har yoga m/styrke og balanse kvar onsdag kl 19.00. Tilbodet er tilrettelagt, og ein brukar både matte og stol. Lyser ut grupper vår og haust.Tilbodet ope for alle. Om du vil prøve yoga ta kontakt med Ingunn Ringstad tlf : 45607798

Medlemspris : 1000,- kr pr halvår ( jan-juni og aug-des) Ikkje medlem: kr 1700,-  pr halvår.

Medlemspris enkelttimar kr 100,- pr time. Ikkje medlem kr 140,- pr time.

TEMAMØTE/OPE MØTE. Vi bruker å ha to temamøte/opne møte for året, der vi oftast inviterer ein foredragshaldar til å snakke om eit aktuelt tema. Vi sel også lodd på desse samlingane og sjølvsagt er der mat og kaffi.

Møta er som regel i april/mai og oktober/november. Møta vert annonserte på Facebook-sida vår. Dette er opne møte, der både medlemmer og ikkje-medlemmer er velkomne. Kom gjerne med forslag til eit tema du vil høyre meir om. Då kontaktar du leiar, Linda Iren Pedersen, tlf 99015216

Markering av Revmatikardagane 15. mars og 12. oktober.

Desse dagane prøver vi å få til stand både på Blåhuset og Amfi. Då deler vi ut brosjyrar og informerer om både Norsk revmatikerforbund sentralt og lokallaget vårt, Ulstein Revmatikarlag. Vi har også ei loddbok for den som vil støtte oss.

Vi legg som regel denne markeringa til ein fredag, og annonserer tid og stad på Facbook-sida vår.

Kom gjerne innom standen og slå av ein prat.

Prisar for medlemsskap i Norsk Revmatikerforbund

Hovudmedlem:                         520 kr pr år

Husstandsmedlem:                   210 kr pr år

Ungdomsmedlem (Burg):          260 kr pr år

Dersom du blir medlem i Norsk Revmatikerforbund, blir du også medlem i lokallaget, Ulstein Revmatikarlag.

Info om Norsk Revmatikerforbund finn du på www.revmatiker.no

Har du spørsmål : Ta kontakt med leiar i lokallaget, Linda Iren R Pedersen tlf 99015216

Spørsmål om trening/aktivitar, ta kontakt med trening/mosjonskontakt Ingunn Ringstad tlf 45607798

Les gjerne meir på facebook

Se hva vi kan tilby
  • Bassengtrening/grupper:

          Måndag :Instruktørar; Ingunn Ringstad og Sissel.H.Hauge

           Klokka 13.00 – 14.00 / gruppe 1

           Klokka 14.15 – 15.15 / gruppe 2

         Torsdag : Instruktørar; Linda Iren R Pedersen

         Klokka 18.00 – 19.00  

 

  • Turgrupper

       Ansvar : Ingunn Ringstad. Sigrunn Skoge. Sølvi M Hauge

       Tysdag : Turmål vert publisert på facebook sida

       Klokka 11.00 – 

 

  • Strikkekveld  / Sosialkveld : Ansvarleg : Linda Iren R Pedersen. Berit Gjerdsbakk. Sølvi M Hauge

          Annan kvar tysdag. Blir publisert på facebooksida vår Ulstein Revmatikarlag

          Klokka 18.00 – 20.00

 

  • Besøksgruppe v/ Holsekerdalen. Ansvar : Ingunn Ringstad. Sølvi M Hauge, samt  medlemmer

          Ein torsdag i mnd

          Klokka 16.30 – 18.00

 

  • Ope på lagslokalet annankvar torsdag.

          Klokka 12.00 – 14.00

       Ansvarleg : Mona Riste m/fleire.

 

  • Håndvoksing /

          Annankvar torsdag kl 12.00-14.00 tilbyr vi håndvoksing på laglokalet 

Ansvar : Odd Gabrielsen. Berit Gjerdsbakk

 

     Yoga kl 19.00 – 20.00  Ansvar/instruktør : Margit Haddal

     Stad : Holsekerdalen 20

   Pris   kr 1000.- pr.halvår for medlemmar og kr 100.- for enkeltimar.

Ikkje medlem kr 1700,- pr halvår. kr 140,- for enkelt time.

Last inn flere

Ulstein Revmatikerlag

Epost:
Send e-post

Leiar Idunn Mari Myrene
Havågvegen 56
6068 Eiksund

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Møre og Romsdal

Aktivitetskalender

 

Kontakt oss

Solhøgda 18 6065 Ulsteinvik
Leder: Linda Iren Røren Pedersen
Tlf: 99015216
Ulstein.mr@revmatiker.org / linda_irp@hotmail.com

Likepersoner

Samtale og aktivitetslikeperson
Linda Iren Pedersen
99015216
linda_irp@hotmail.com

Samtale og aktivitetslikeperson
Ingunn Ringstad
45607798
ringstadingunn@gmail.com

Samtale og aktivitetslikeperson
Odd Gabrielsen
92062962
oddgabriel@outlook.com

Styret

Leder
Linda Iren R Pedersen
99015216
Ulstein.mr@revmatiker.org

Nestleder
Ingunn Ringstad
45607798
ringstadingunn@gmail.com

Sekretær
Berit Gjerdsbakk
40109013
beritgjerdsbakk@gmail.com

Kasserer
Sølvi Aarseth Mork
95013014
solviaamork@gmail.com

Styremedlem
Odd Gabrielsen

1.varamedlem
Sølvi Hauge

2.varamedlem
Idunn Mari Myrene

Logg inn