Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Sogndal og Leikanger Revmatikerforening
Støtt oss

Sogndal og Leikanger Revmatikerforening

Laget vart skipa i 1983 og har no om lag 100 medlemer frå kommunane Sogndal og Leikanger.

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.

 • Varmtvassbading

  Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.

  Badetilbodet er ope for alle som har nytte av å få trene i det varme vatnet på om lag 34 grader. Bassenget er ope i for oss i 2 timar og sjølve treninga er på ca 40 minuttar. Det er også badstove tilgjengeleg for dei som ønskjer det.

  Me samarbeider med Sogn frisklivssentral som bruker tilbodet for sine medlemmer.

  Tidspunkt:
  Klokkeslett: 11.00 – 13.00 på følgjande dager:

  Haust 2019: 8.sep., 22.sep., 6.okt., 20.okt., 3.nov., 17.nov., 1.des. og 15.des

  Våren 2020: 12.jan., 25.jan., 9.feb., 23.feb., 1.mars og 22.mars

  Pris pr halvår: Medlem kr 250,-/ikkje medlem kr 400,-

  Enkeltbading: Medlem Voksne kr 52,- og born gratis. Ikkje medlem Voksne kr 100,- og born kr 30,-

 • Andre aktivitetar

  Haustsesongen avsluttar me nær jul og følgjeleg er det julemiddag på programmet då. Om våren tek me ein felles middag på ein resteurantane i Sogndal etter siste søndagsbadinga

  Me sender også delegatar/medlemer til arrangement som Fylkeslaget arrangerer. Me er heldig som har ein av medlemene med maxitaxi som stiller den til rådighet når me dreg på turar.

 • Diverse tillitsvalde

  FFO-kontakt: Egil Harald Mo, Tlf: 57 67 82 38, Mobil:468 91 990 / 913 88 955
  Adresse: Kvernavegen 13, 6854 Kaupanger.
  E-post: egil.harald.mo@enivest.net

  Bassengnemnd:
  Guro Henjesand, Mobil: 957 35 347
  Adresse: Lundevegen 6, 6863 Leikanger.
  E-post: guro43@gmail.com

  Karin Lihaug, Tlf: 57 67 47 04 / Mobil: 454 26 419
  Adresse: Kjørnes, 6856 Sogndal.
  E-post karin.bjorg.lihaug@enivest.net

  Revisor:
  Eirik M. Loftesnes. Tlf: 57 67 24 12 / Mob. 908 79 005
  Adresse: Loftesnes, 6856 Sogndal.

  Valnemnd til neste årsmøte:
  Astrid Marie Sæle, Mobil: 996 92 235
  Adresse: Grønlund 3, 6863 Leikanger.
  E-post amsaele@gmail.com

  Grethe Eggum Lerum, Mobil: 909 42 079
  Adresse: Eggum, 6856 Sogndal.
  E-post: gretheler@gmail.com

  Kurt Lerum, Mobil: 900 30 806
  Adresse: Postboks 159, 6851 Sogndal.

  Varamedlem:
  Odd Hauglum, Telefon: 57 65 35 88 / Mobil: 909 44 025
  Adresse: Ulvahaugen 7, 6856 Sogndal.
  E-post: ohauglum@online.no

Fant du det du lette etter?

8 11