Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Sogndal og Leikanger Revmatikerforening
Støtt oss

Sogndal og Leikanger Revmatikerforening

Velkommen til Sogndal og Leikanger Revmatikerforening

Laget vart skipa i 1983 og har no om lag 100 medlemer frå kommunane Sogndal og Leikanger.

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.

Se hva vi kan tilby

Varmtvassbading           

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.

Badetilbodet er ope for alle som har nytte av å få trene i det varme vatnet på om lag 34 grader. Bassenget er ope i for oss i 2 timar og sjølve treninga er på ca 40 minuttar. Det er også badstove tilgjengeleg for dei som ønskjer det.

Me samarbeider med Sogn frisklivssentral som bruker tilbodet for sine medlemmer.

Tidspunkt:
Klokkeslett: 11.00 – 13.00 på følgjande dager:

Haust 2019:  8.sep., 22.sep., 6.okt., 20.okt., 3.nov., 17.nov., 1.des. og 15.des

Våren 2020: 12.jan., 25.jan., 9.feb., 23.feb., 1.mars og 22.mars

Pris pr halvår: Medlem kr 250,-/ikkje medlem kr 400,-

Enkeltbading: Medlem Voksne kr 52,- og born gratis. Ikkje medlem Voksne kr 100,- og born kr 30,-

 

Andre aktivitetar

Haustsesongen avsluttar me nær jul og følgjeleg er det julemiddag på programmet då. Om våren tek me ein felles middag på ein resteurantane i Sogndal etter siste søndagsbadinga

Me sender også delegatar/medlemer til arrangement som Fylkeslaget arrangerer.  Me er heldig som har ein av medlemene med maxitaxi som stiller den til rådighet når me dreg på turar.

 

FFO-kontakt: Egil Harald Mo, Tlf: 57 67 82 38, Mobil:468 91 990 / 913 88 955
Adresse: Kvernavegen 13, 6854 Kaupanger.
E-post:  egil.harald.mo@enivest.net

Bassengnemnd:
Guro Henjesand, Mobil: 957 35 347
Adresse: Lundevegen 6, 6863 Leikanger.
E-post:  guro43@gmail.com

Karin Lihaug, Tlf: 57 67 47 04 / Mobil: 454 26 419
Adresse: Kjørnes, 6856 Sogndal.
E-post karin.bjorg.lihaug@enivest.net

Revisor:
Eirik M. Loftesnes. Tlf: 57 67 24 12 / Mob. 908 79 005
Adresse: Loftesnes, 6856 Sogndal.

Valnemnd til neste årsmøte:
Astrid Marie Sæle, Mobil: 996 92 235
Adresse: Grønlund 3, 6863 Leikanger.
E-post amsaele@gmail.com

Grethe Eggum Lerum, Mobil: 909 42 079
Adresse: Eggum, 6856 Sogndal.
E-post: gretheler@gmail.com

Kurt Lerum, Mobil: 900 30 806
Adresse: Postboks 159, 6851 Sogndal.

Varamedlem:
Odd Hauglum, Telefon: 57 65 35 88 / Mobil: 909 44 025
Adresse: Ulvahaugen 7, 6856 Sogndal.
E-post: ohauglum@online.no

Last inn flere

Spørsmål?

Ta kontakt
med oss.

Send epost

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Sogn og Fjordane.

Aktivitetskalender

Kontakt oss

Postboks 217, 6852 Sogndal
Leder: Edel Olstad
Tlf: 900 42 682
sogndalogleikanger.sf@revmatiker.org

Styret

Leiar
Edel Olstad
900 42 682
sogndalogleikanger.sf@revmatiker.org

Nestleiar
Helene Elisabeth Hylseng
951 12 951
helenehylseng@hotmail.com

Sekretær
Kurt Lerum
900 30 806
kurt.lerum@lerum.no

Kasserer
Guro Henjesand
957 35 347
guro43@gmail.com

Styremedlem
Aud Bøtun Andersen
971 38 074
audband@online.no

Varamedlem
Audny Røysum
412 45 023
aforoe@online.no

Varamedlem
Eli Hjelmhaug
976 75 290
hjelmha@online.no

BURG-kontakt
Annbjørg Lyngset Gurvin
905 92 174

Logg inn