Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Sogndal og Leikanger Revmatikerforening
Støtt oss

Sogndal og Leikanger Revmatikerforening

Velkommen til Sogndal og Leikanger Revmatikerforening

Laget vart skipa i 1983 og har no om lag 100 medlemer frå kommunane Sogndal og Leikanger.

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall. Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.

Se hva vi kan tilby

Varmtvassbading           

Her er informasjon om noko av det Sogndal og Leikanger Revmatikerforening driv med.

Laget vart skipa i 1983 og har no om lag 100 medlemer frå kommunane Sogndal og Leikanger.

Varmtvassbading

Me har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall.
Der kjøper me tenestene hjå fylkeskommunen, som skaffar oss badevakter som studerer helse og idrett ved høgskulen.
Badetilbodet er ope for alle som har nytte av å få trene i det varme vatnet på om lag 34 grader.
Bassenget er ope i for oss i 2 timar og sjølve treninga er på ca 40 minuttar.
Det er også badstove tilgjengeleg for dei som ønskjer det.
Me samarbeider med Sogn frisklivssentral som bruker tilbodet for sine medlemmer.

Hausten 2023 / våren 2024   Sundag kl 11 – 13

Haust 2023                                                Vår 2024

29.oktober                        7.januar

12. november                      21.januar

26.november                       4. februar

10.desember                       18.februar

                                  3. mars

                                  17.mars

Andre aktivitetar

Me har også i mange år arrangert bade-og dansetur til Skei 1-2 gonger pr. år.
Etter kvar badesesong har me invitert til felles middag.

Me sender også delegatar/medlemer til arrangement som Fylkeslaget arrangerer.

Last inn flere

Spørsmål?

Ta kontakt
med oss.

Send epost

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Sogn og Fjordane.

Aktivitetskalender

Kontakt oss

Postboks 217, 6852 Sogndal
Leder: Edel Olstad
Tlf: 900 42 682
sogndalogleikanger.sf@revmatiker.org

Styret

Leiar
Edel Olstad
900 42 682
sogndalogleikanger.sf@revmatiker.org

Nestleiar
Helene Elisabeth Hylseng
951 12 951
helenehylseng@hotmail.com

Sekretær
Kurt Lerum
900 30 806
kurt.lerum@lerum.no

Kasserer
Signe Agathe Vange
402 20 266
signevange@live.no

Styremedlem
Aud Bøtun Andersen
971 38 074
audband@online.no

Varamedlem
Audny Røysum
412 45 023
aforoe@online.no

Varamedlem
Endre Frimanslund
418 54 935
efrimans@online.no

BURG-kontakt


Logg inn