Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Stryn og Hornindal Revmatikarlag
Støtt oss

Stryn og Hornindal Revmatikarlag

Stryn og Hornindal Revmatikarlag er ein organisasjon for innbyggjarar i kommunane Stryn og Hornindal med revmatiske sjukdomar, muskel- eller skjellettplager. Laget vart skipa 28. oktober 1986, og hdde ved årsskiftet 2015/2016 56 medlemer.

Vi kan tilby medlemene våre bading i terapibasseng i Volda, men hjartesaka vår er få på plass terapibasseng i eiga bygd.

Varmtvassbassenget ( då kalla revmatikarbad/terapibasseng ) i Stryn vart stengd i juni 2006 av di det var teknisk utslite. Sidan då har revmatikarlaget arbeidd aktivt for å få nytt varmtvassbasseng i kommunen. Me har no det tredje lotteriet til inntekt for saka.

Lotteritilsynet har gjeve oss løyve til å selje 7000 lodd a 10 kroner før 1.juli 2016. Gjer me det, har me omlag 200.000 kroner til skisseprosjekt/forprosjekt. Me har søkt Ping Pong Klubben om 30.000.- kroner i støtte til skisseprosjektet.

Kommunestyret vedtok å bygge nytt varmtvassbasseng då det gamle vart stengd. Me vonar at me med arbeidet vårt kan medverke til at dei held lovnaden sin. Eit politisk vedtak om nytt varmtvassbasseng i kommunen vil vere ei kjærkomen 30-årsjubileumsgåve. Ikkje berre til laget, men til alle som bur i kommunen.

Fram til me får nytt varmtvassbasseng, er me takksame for at me etter avtale får høve til å reise til Volda og bade i varmtvassbassenget der.

Fant du det du lette etter?

5 5