Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Sogn og Fjordane / Stryn og Hornindal Revmatikarlag
Støtt oss

Stryn og Hornindal Revmatikarlag

Velkommen til Stryn og Hornindal Revmatikarlag

Stryn og Hornindal Revmatikarlag er ein organisasjon for innbyggjarar i kommunane Stryn og Hornindal med revmatiske sjukdomar, muskel- eller skjellettplager. Laget vart skipa 28. oktober 1986, og hdde ved årsskiftet 2015/2016 56 medlemer.

Se hva vi kan tilby

Vi kan tilby medlemene våre bading i terapibasseng i Volda, men hjartesaka vår er få på plass terapibasseng i eiga bygd.

Varmtvassbassenget ( då kalla revmatikarbad/terapibasseng ) i Stryn vart stengd i juni 2006 av di det var teknisk utslite. Sidan då har revmatikarlaget arbeidd aktivt for å få nytt varmtvassbasseng i kommunen. Me har no det tredje lotteriet til inntekt for saka.

Lotteritilsynet har gjeve oss løyve til å selje 7000 lodd a 10 kroner før 1.juli 2016. Gjer me det, har me omlag 200.000 kroner til skisseprosjekt/forprosjekt. Me har søkt Ping Pong Klubben om 30.000.- kroner i støtte til skisseprosjektet.

Kommunestyret vedtok å bygge nytt varmtvassbasseng då det gamle vart stengd. Me vonar at me med arbeidet vårt kan medverke til at dei held lovnaden sin. Eit politisk vedtak om nytt varmtvassbasseng i kommunen vil vere ei kjærkomen 30-årsjubileumsgåve. Ikkje berre til laget, men til alle som bur i kommunen.
Fram til me får nytt varmtvassbasseng, er me takksame for at me etter avtale får høve til å reise til Volda og bade i varmtvassbassenget der.

30årsjubileet skal me feire 28. oktober 2016 med fest for gamle og nye medlemmer.
Vil du vita meir om oss, ta kontakt med leiar Magnhild Berge, mobil 416 57 111. Eller per epost til: strynoghornindal.sf@revmatiker.org

Biletet er henta frå Hornindal kommune sine heimesider, www.hornindal.kommune.no.

Last inn flere

Spørsmål?

Ta kontakt
med oss.

Send epost

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i Sogn og Fjordane.

Aktivitetskalender

Kontakt oss

Postboks 230, 6781 Stryn
Leder: Magnhild Berge
Tlf: 416 57 111
strynoghornindal.sf@revmatiker.org

Likepersoner

Berit Lundevall
917 14 832

Styret

Leiar
Magnhild Berge
416 57 111
strynoghornindal.sf@revmatiker.org

Nestleiar
Karin Aaning

Styremedlem
Brita Høgalmem

Styremedlem
Sivert Sande

Varamedlem
Anne Kaspersen

Varamedlem
Elin Rusten

Logg inn