Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Troms / Nordreisa Revmatikerforening
Støtt oss

Nordreisa Revmatikerforening

Velkommen til Nordreisa Revmatikerforening

Nordreisa Revmatikerforening har mellom 70 og 80 medlemmer, og tilbyr blant annet bassengtrening til sine medlemmer. Foreningen er også kjent for sine hyggelige medlemsmøter der det serveres kaffe med nogo attåt og åresalg.

BASSENGTRENING
Bassengtreninga starter onsdag 13. september kl. 18.00 på Fysikalsk avdeling, Sonjatun.
Turnus fysioterapeut Karianne leder treningen.
Merk ny ukedag.

Medlemsmøter
Nordreisa Revmatikerforening har medlemsmøter en gang pr. måned – unntatt i juni og juli.
Styret orienterer om det som skjer både lokalt og sentralt, og medlemmene er med på å planlegge aktiviteter.
Kaffe og litt og bite i hører med, det gjør også åresalg med gevinster. Vi har fått nytt lokale til medlemsmøtene, det er på Guleng 9, i Muoniovegen på Storslett.

Bingo
Bingo er en viktig inntektskilde for foreningen.

Tilskudd til behandling
I budsjettet er posten tilskudd til behandling kr. 15.000,-. På årsmøtet ble det bestemt at den posten kan økes med kr. 15.000,- av oppsparte midler om nødvendig.

Medlemmer kan søke om midler en gang pr, år. Det kan søkes for behandling både innen-og utenlands. Beløp blir utbetalt mot regning, maks kr. 3000,- pr. medlem pr. år. Frist for søknader er 1.mars, 1. juni,1 september og 1. desember.

Rabatt på treningssenteret
Nordreisa Revmatikerforening har inngått avtale med Reisa Treningssenter. Medlemmer vil få 20% rabatt på treningstimer, og her kan vi møte opp alene eller i gruppe.

For nærmere informasjon kontakt Reisa Treningssenter tlf. 77 21 23 00 eller Knut P. Henriksen tlf. 77 76 68 91 / 92 06 43 31.