Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Sør / Hitra revmatikerforening
Støtt oss

Hitra revmatikerforening

Velkommen til Hitra revmatikerforening

Hitra Revmatikerforening har 90 medlemmer, og driver blant annet med ukentlig bassengtrening i samarbeide med LHL

 

Se hva vi kan tilby

Bassengtrening

Hitra Revmatikerforening har fast trening i basseng hver uke. Ta kontakt med foreningen for mer informasjon om sted og tidspunkter.

 

Statutter for reisekonto

For medlemmer av NRF Hitra lokallag som ønsker opphold på reelt behandlingssted.

  1. Kontoen forvaltes av det til enhver tid sittende styre, med leder og kasserer som hovedansvarlig.
  2. NRF Hitra Lokallag vil hvert år avsette midler til denne kontoen, begrenset oppad til kr 20 000,- slik at beholdningen på denne kontoen tilsvarer dette beløpet ved årets begynnelse. Det vil bli tatt hensyn til foreningens økonomi og etterspørsel.
  3. Medlemmer av NRF Hitra Lokallag kan søke om reisestøtte fra denne kontoen. For å få innvilget reisestøtte må søkeren ha betalt medlemskontingent for de to siste år. Det kan søkes om reisestøtte hvert år. Nye søkere vil bli prioritert først. Søkere som fikk innvilget reisestøtte året før, vil bli plassert sist i prioriteringskøen innenfor statuttenes økonomiske rammer.
  4. Reisestøtten begrenses oppad til kr 2 000,- pr person og utbetales ved forevisning av betalt billett. Søknader innvilges og signeres av det til enhver tid sittende styre.
  5. Ved eventuell nedleggelse eller opphør av Hitra revmatikerforening, vil saldo på kontoen gå til andre formål som styret bestemmer.

Enstemmig vedtatt av Årsmøtet i NRF Hitra Lokallag 27.02.2015

Last inn flere

Kontakt oss

Postadresse:
Hammerstad, 7250 MELANDSJØ

Tlf: 413 10 349
E-post:
hitra.st@revmatiker.org

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i NRF Trøndelag Sør.

Aktivitetskalender

Kontakt oss

Litjslokveien 12
Leder: Brit Eli Sveen Sandstad
Tlf: 40284140
hitra.st@revmatiker.org

Styret

Leder
Brit Eli Sveen Sandstad
40284140
sveensandstad@gmail.com

Nestleder
Kirsti Anita Olsen
92687948
kirsti.anita@gmail.com

Sekretær
Iren Mastad
98855248
irenmastad@hotmail.com

Kasserer
Astrid Løfald
90549837
Astr.loe@online.no

Styremedlem
Maj Liss Kvalvik
9132266
maj-kval@online.no

Varamedlem
Jorun Steinvik
99107416
jsteinvi@online.no

Varamedlem
Gerd karlsen
99014902
karlsen.gerd@gmail.com

Logg inn