Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Trøndelag Sør / Hitra revmatikerforening
Støtt oss

Hitra revmatikerforening

Velkommen til Hitra revmatikerforening

Hitra Revmatikerforening har 119 medlemmer, og driver blant annet med ukentlig bassengtrening i samarbeide med LHL

Annenhver torsdag har vi turer. Vi legger turene på Hitra, Frøya og enkelte ganger reiser vi ut av kommunene.

Oppmøte ved Rådhustrappa  kl 11 på torsdager. Vi samkjører til turens utgangspunkt. Turlistene blir lagt ut på vår Facebook-side, Instagram siden vår,  og lagt ut her. De blir også sendt ut på Mail til medlemmene.

Hitra Revmatikerforening tilbyr Yogatrening til medlemmene. Vi har vår og høst kurs. Før kursene starter sender vi ut påmelding til medlemmene.

Våren 2024 startet vi med Stoldans på tirsdager kl 17.00 på Frivilligsentralen.

Følg oss gjerne  på Facebook og Instagram . Der legger vi ut nyheter og info fortløpende.

Vi arrangerer Temakvelder og medlemsmøter.

 

Se hva vi kan tilby

Bassengtrening

Hitra Revmatikerforening har fast trening i basseng hver uke. Ta kontakt med foreningen for mer informasjon om sted og tidspunkter.

Statutter for reisekonto

For medlemmer av NRF Hitra lokallag som ønsker opphold på reelt behandlingssted.

  1. Kontoen forvaltes av det til enhver tid sittende styre, med leder og kasserer som hovedansvarlig.
  2. NRF Hitra Lokallag vil hvert år avsette midler til denne kontoen, begrenset oppad til kr 20 000,- slik at beholdningen på denne kontoen tilsvarer dette beløpet ved årets begynnelse. Det vil bli tatt hensyn til foreningens økonomi og etterspørsel.
  3. Medlemmer av NRF Hitra Lokallag kan søke om reisestøtte fra denne kontoen. For å få innvilget reisestøtte må søkeren ha betalt medlemskontingent for de to siste år. Det kan søkes om reisestøtte hvert år. Nye søkere vil bli prioritert først. Søkere som fikk innvilget reisestøtte året før, vil bli plassert sist i prioriteringskøen innenfor statuttenes økonomiske rammer.
  4. Reisestøtten begrenses oppad til kr 2 000,- pr person og utbetales ved forevisning av betalt billett. Søknader innvilges og signeres av det til enhver tid sittende styre.
  5. Ved eventuell nedleggelse eller opphør av Hitra revmatikerforening, vil saldo på kontoen gå til andre formål som styret bestemmer.

Enstemmig vedtatt av Årsmøtet i NRF Hitra Lokallag 27.02.2015

Last inn flere

Kontakt oss

Postadresse:
Hammerstad, 7250 MELANDSJØ

Tlf: 413 10 349
E-post:
hitra.st@revmatiker.org

Det skjer

Få oversikt over alle kurs og aktiviteter i NRF Trøndelag Sør.

Aktivitetskalender

Kontakt oss

Hopsjøåsen 33
Leder: Tor Johan Sagøy
Tlf: 40108787
hitra.st@revmatiker.org

Likepersoner

Likeperson
Ann-Karin Vatn
46540696
ann-karin@dolmsundet.no

Likeperson
Brit Eli Sandstad
40284140
sveensandstad@gmail.com

Likeperson
Anne Lise Berg
47237588
annelise@hotmail.com

Likeperson
Jorunn Steinvik
99107416
jsteinvi@online.no

Styret

Leder
Tor Johan Sagøy
40108687
torjosag@online.no

Nestleder
Kirsti Anita Olsen
92687948
kirsti.anita@gmail.com

Sekretær
AnnKarin Vatn
46540696
ann-karin@dolmsundet.no

Kasserer
Brit Eli Sandstad
40284140
sveensandstad@gmail.com

Styremedlem
Maj Liss Kvalvik
9132266
maj-kval@online.no

Varamedlem
Jorun Steinvik
99107416
jsteinvi@online.no

Varamedlem
Rita Øiangen Lie
95291821
rita.oiangen.lie@gmail.com

Logg inn