Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Endringer i omsorgsdager/sykt barn-dager fra 1 juli
Støtt oss

Endringer i omsorgsdager/sykt barn-dager fra 1 juli


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 29.06.2020 / Oppdatert: 29.06.2020


Fra 1. juli er gjelder nye regler for omsorgsdager / Sykt barn-dager.

 1. Fra 1 juli vil du som har rett på omsorgsdager få nullstilt kvoten din. Det vil si at du får en helårskvote som kan brukes fra 1 juli og ut året.
 • Har du 1-2 barn, så har du 10 dager
 • Har du 3 eller flere barn, så har du 15 dager
 • Er du alene om omsorgen får du doblet dagene dine. Da har du 20 dager hvis du har 1-2 barn, og 30 dager med 3 barn eller flere
 • Har du barn med kronisk sykdom, så får du 10 ekstra dager per barn med kronisk sykdom

2. Har du fått overført omsorgsdager fra den andre forelderen grunnet koronastengt skole/barnehage?

 • Overføringen er gjeldende frem til 30. juni. Fra 1. juli går dere tilbake til vanlig kvote.

 

3. Har du overført dine egne dager til den andre forelderen grunnet koronastengt skole/barnehage?

 • Overføringen er gjeldende frem til 30. juni. Fra 1. juli går dere tilbake til vanlig kvote.

 

4. Endringen går også tilbake til at arbeidsgiver må betale ut de første 10 dagene med omsorgspenger, og kan først få refusjon fra 11. dag. Dager som allerede er dekket av arbeidsgiver inngår i denne perioden, selv om antall dager nullstilles.

 

5. Selvstendig næringsdrivende går også tilbake til at de må selv dekke de første 10 dagene, og få refusjon fra NAV dag 11.

 • Har du som selvstendig allerede brukt omsorgsdager, så kommer de dagene du har dekket selv i fratrekk. Det vil si at hvis du før 1. juli har dekket 3 omsorgsdager selv, så må du fra 1. juli dekke de første 7 dagene, og kan ha rett på fra NAV fra 8. dag. Har du ikke brukt omsorgsdager så langt i 2020, må du dekke de første 10 dagene selv.

 

Hvilken regelendringer er fremdeles gjeldende?

 • Det er fremdeles slik at man har rett på ubegrenset omsorgsdager når man må ha barn hjemme fra skole og barnehage grunnet særlig smittevernhensyn. Dette gjelder ut 2020.
 • Samværsforelder kan fremdeles bruke omsorgsdager
 • Har du overført omsorgsdager til ny samboer eller til samværsforelder, så vil disse vedtakene fortsatt gjelde. Sjekk i vedtaket du har fått om det er snakk om vanlig overføring eller koronaoverføring.
 • Det er fortsatt unntak fra kravet om legebekreftelse. Du trenger derfor ikke legebekreftelse for omsorgspenger, med mindre du søker på grunn av særlige smittevernhensyn eller om utvidet rett grunnet kronisk sykt barn.

 

Lurer du på noe om omsorgsdager? Les mer om det her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger
Du kan også følge NAV foreldrepenger på facebook: https://www.facebook.com/navforeldrepenger/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCbKV07PNoMC3j2T7yz4pXL132-FoDIn4C7xOe3jQ989ULCTnxgutl-IeTk23JUe92dpu3Sna5mpW-1