Hopp til innhold
Forside / nyheter / 1 av 2 revmatikere misfornøyd med helsevesenet
Støtt oss

1 av 2 revmatikere misfornøyd med helsevesenet


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 01.09.2017 / Oppdatert: 17.10.2023


Ny undersøkelse fra pasientforeningene viser at kronikerne ikke er fornøyde med helsevesenet. Frustrasjonen er stor, og følelsen av et reelt samvalg med lege er fremdeles ikke på plass.

Analysen fra undersøkelsen er nedslående for helseministeren som nylig har fremlagt 10 nye valgløfter for et bedre helsevesen.

34 % uten godt tilbud, revmatikerne sliter mest

Blant befolkningen generelt svarer 64 % at de opplever å få et godt tilbud av det offentlige helsevesenet og bare 8 % eller 1 av 10 uttrykker misnøye. Blant pasienter med kroniske lidelser er bildet annerledes. Her er det bare 25 % som uttrykker tilfredshet med de offentlige og totalt 34 % som ikke opplever å få et godt nok tilbud fra det offentlige. Blant de som har revmatiske diagnoser sier hele 47 % at de ikke er fornøyd med tilbudet fra det offentlige. Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Tone Granaas er svært bekymret. – At nesten halvparten av våre medlemmer sier at de ikke er fornøyde med behandlingstilbudet eller kunnskapen til legene, tilsier at vi er langt unna å sette pasienten i sentrum. NRF applauderer helseministerens valgløfter, men nå forventer vi at regjeringen iverksetter helhetlige pakketilbud også for våre grupper. Det er den største pasientgruppen i Norge, sier Granaas.

Funn

Befolkningen generelt er mer fornøyd enn kronikerne, viser undersøkelsen. Her er noen av funnene fra undersøkelsen som gikk til et representativt utvalg av hele den norske befolkning:

  • 3 av 10 besøkte fastlegen 6 ganger eller flere før henvisning til spesialist.
  • 60 % ventet fra 1-6 måneder fra henvisning til de kommer til spesialist.
  • 40 % ble henvist til riktig spesialist og gjennomgikk ikke flere behandlinger.
  • 2 av 10 synes fastlegen er oppdatert på nye behandlingsmetoder og forskning.
  • Halvparten synes legen behandler pasienten som likeverdig og tar hensyn til hennes/hans meninger.3 av 10 opplever at det er et samvalg.
  • 2 av 10 har benyttet rehabiliteringstilbud der de bor, ca halvparten av disse er ikke fornøyd med tilbudet
  • Blant pasienter under 30 år gir 45 % en tommel ned.
  • Både i befolkningen generelt og blant pasienter er tendensen den samme kvinner er mindre fornøyd enn menn og de yngre er mindre fornøyd enn de eldre.
  • 25 % av de med revmatisk diagnose sier at legen i liten grad behandler en som likeverdig og tar hensyn til pasientens meninger.

Pasientforeningene sammen

Tre store pasientforeninger har gått sammen om å undersøke hvordan pasientene selv opplever behandlingen de får i norsk helsevesen. Norsk Revmatikerforbund (NRF), Psoriasis- og artrittforbundet (PEF) og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har i samarbeid med analyseinstituttet Kantar TNS i sommer gjennomført en Omnibusundersøkelse av Norges befolkning, samt egne undersøkelser i pasientforeningene. Undersøkelsen er støttet av AbbVie.

Undersøkelsen ble presentert på pasientforeningenes arrangement «Ingen ting om oss – uten oss! Pasientenes helsevesen slik pasienten ser det» på Arendalsuka i august. – Det er langt fra politisk ambisjon til praktisk virkelighet. Samvalg har stått på den politiske agendaen i mange år, og den sittende regjeringen har løftet det enda høyere opp på dagsorden, likevel viser undersøkelse at for få pasienter mener de opplever samvalg og involvering i sin kontakt med legen. Det er pasientene selv som lever med konsekvensene av beslutningene som tas, og derfor er det så viktig at de føler seg involvert og at pasientens stemme skal bli hørt, sier Tone Granaas i NRF.