Hopp til innhold
Forside / nyheter / For svak sosial profil på forslaget til statsbudsjettet
Støtt oss

For svak sosial profil på forslaget til statsbudsjettet


Skrevet av: Camilla Stabell / Publisert: 16.10.2023 / Oppdatert: 20.10.2023


Det var lite oppløftende lesing i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. NRF er særlig bekymret for satsningen og organiseringen av rehabilitering/habiliteringsfeltet, og skuffet over manglende støtte til kvinnehelse.

Fredag 6. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2024. Fagsjef for interessepolitikk i NRF, Ann Kristin Bakke, er bekymret.

– Årets forslag til statsbudsjett viser en for svak sosial profil knyttet til de som har aller minst, som uføre på vedvarende lavinntekt. Vi vet at noen av våre medlemmer i perioder må velge mellom mat, regninger eller medisiner, sier Bakke.

I dag representerte Bakke NRF på høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Under en slik høring får man kun tre minutter på å legge fram sine innspill. I tillegg har NRF sendt skriftlige innspill til komiteen i forkant.

Sterkere sammen

– Det er viktig med godt samarbeid mellom andre organisasjoner for å få fram våre saker, forteller Bakke.

På den korte tiden man har til rådighet, må man prioritere hardt hvilke saker man tar opp. NRF har mange sammenfallende saker med andre organisasjoner, slik som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. I forkant av høringene, jobber NRF tett med disse for å vise politikerne at vi snakker for mange, og at vi er sterke.

– Forrige uke var jeg i samtaler og møter med FFO, Fysioterapiforbundet og Psoriasis- og eksemforbundet. Dette samarbeidet bidrar til å gjøre hverandre sterkere, at vi snakker med samme stemme, og sikrer at alle våre saker blir tatt opp med helse- og omsorgskomiteen av oss eller en av de andre organisasjonene.

Innspill til komiteen

I dag snakket Bakke om tre saker for komitémedlemmene: Bekymring for organiseringen og satsningen på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, den manglende satsning på kvinnehelse og forslaget om at blåreseptordningen skal på anbud.

I det skriftlige notatet sendt inn på forhånd har NRF vektlagt:

  • NRF er bekymret for utviklingen innen rehabilitering- og habiliteringstjenesten, der tjenesten skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten uten at sistnevnte rustes opp. Det generelle tilbudet til revmatiske pasienter, og spesielt tilgangen til medisinske spesialister, er svært ujevnt fordelt rundt om i landet. Det resulterer i at kvalitetsnivået på helsenivået ovenfor denne gruppen er betinget hvor i landet du bor
  • NRF er uenig i den foreslåtte økningen i pasienters egenandel, og mener dette forslaget må reverseres
  • NRF er skuffet over satsningen på kvinnehelse, og at regjeringen ikke har fulgt kvinnehelseutvalgtes anbefaling om at det må avsettes 1 milliard kroner for å styrke kvinners helse og kjønnsperspektiver i helse
  • NRF er uenig i innføring av anbud på deler av blåreseptordningen. Dette kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. NRF mener forslaget må reverseres
  • NRF er skuffet over satsning på statens behandlingsreiser. De 32 millionene som ble kuttet i 2022 er heller ikke i dette budsjettet tilbakeført